CP-Meiji Tensai Pre-Test : คณิตศาสตร์ สอบเข้า ม. 1
20% Complete
5 of 20
ข้อที่ 5.

เสื้อตัวหนึ่งราคา  375  บาท ถ้าซื้อ 5 ตัว    ลดราคาให้ตัวละ  10%   ถามว่า  ซื้อเสื้อ 5 ตัว     ต้องจ่ายเงินรวมทั้งหมดกี่บาท