แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 4
53% Complete
9 of 15
ข้อที่ 9. กลุ่ม A กุหลาบ มะกรูด กลุ่ม B มะม่วง กล้วย ถ้าต้องการนำต้นตะบองเพชรมาจัดกลุ่ม จะจัดได้ตามข้อใด