ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่2
40% Complete
6 of 20
ข้อที่ 6. ในรอบ 24 ชั่วโมง ไตของนายดำและนายแดงกรองน้ำผ่านได้ 180 ลิตรเท่ากัน แต่นายดำขับปัสสาวะได้ 1.8 ลิตร และนายแดงได้ 5 ลิตร ข้อสรุปในข้อใดถูกต้อง
เฉลย

ADH เป็นฮอร์โมนที่มีผลต่อการดูดน้ำกลับที่บริเวณหน่วยไต ปกติคนจะขับถ่ายปัสสาวะ 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อวัน แสดงว่าไตของนายดำปกติ ส่วนนายแดงปัสสาวะถึง 5 ลิตร แสดงว่าปริมาณ ADH น้อยจึงดูดน้ำกลับเข้าสู่ร่างกายได้น้อย ปัสสาวะจึงมาก