ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 93 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOMB603782 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2545) ชุดที่1 20 ม.6 7.4K
SOMB603770 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2544) ชุดที่8 20 ม.6 10.7K
SOMB603769 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2544) ชุดที่7 20 ม.6 6.2K
SOMB603768 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2544) ชุดที่6 20 ม.6 6.5K
SOMB603767 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2544) ชุดที่5 20 ม.6 9.2K
SOMB603728 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2544) ชุดที่4 20 ม.6 8.1K
SOMB603726 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2544) ชุดที่3 20 ม.6 10K
SOMB603725 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2544) ชุดที่2 20 ม.6 5.8K
SOMB603662 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2544) ชุดที่1 20 ม.6 28.4K
SOMB603504 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2543) ชุดที่4 20 ม.6 7.4K
SOMB603503 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2543) ชุดที่3 20 ม.6 7.9K
SOMB603502 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2543) ชุดที่2 20 ม.6 8.3K
SOMB603501 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2543) ชุดที่1 20 ม.6 10.8K
SOMB602071 ข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 5 20 ม.6 19.9K
SOMB602069 ข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 4 20 ม.6 13.7K
SOMB602067 ข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 3 20 ม.6 19.4K
SOMB602065 ข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 2 20 ม.6 19.4K
SOMB602063 ข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ม.6 25.3K