ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 94 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOMB612723 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 5 20 ม.6 8.5K
SOMB612722 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 4 20 ม.6 6K
SOMB612721 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 3 20 ม.6 8.8K
SOMB612720 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 2 20 ม.6 11.8K
SOMB612719 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 1 20 ม.6 20.1K
SOMB612718 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ชุดที่ 6 20 ม.6 8.8K
SOMB612717 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ชุดที่ 5 20 ม.6 6.1K
SOMB612716 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ชุดที่ 4 20 ม.6 5.6K
SOMB612715 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ชุดที่ 3 20 ม.6 7.7K
SOMB612714 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ชุดที่ 2 20 ม.6 7.3K
SOMB612713 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ชุดที่ 1 20 ม.6 7.8K
SOMB612621 แบบทดสอบ SMART-I วัดความรู้รอบตัว 15 ม.6 18.7K
SOMB612608 ประวัติศาสตร์สุโขทัย 10 ม.6 6.9K
SOMB611907 อารยธรรมโบราณ 25 ม.6 54.8K
SOMB611710 ศาสนาพุทธที่ควรรู้ 10 ม.6 38.4K
SOMB610424 ข้อสอบสังคม ม.6 10 ม.6 55.3K
SOMB610012 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่7 16 ม.6 19.6K
SOMB610009 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่6 15 ม.6 11.3K
SOMB609937 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่5 15 ม.6 7.5K
SOMB609936 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่4 20 ม.6 6.4K
SOMB609935 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่3 20 ม.6 9.5K
SOMB609934 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่2 20 ม.6 9.1K
SOMB609933 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่1 20 ม.6 10.9K
SOMB609930 แนวข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ชุดที่4 20 ม.6 7.7K
SOMB609929 แนวข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ชุดที่3 20 ม.6 6.7K