ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 203 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCMB607066 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม ชุดที่3 10 ม.6 10.6K
SCMB607065 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง เสียงในชีวิตประจำวัน ชุดที่3 10 ม.6 4.2K
SCMB607064 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สารสังเคราะห์ ชุดที่3 10 ม.6 5.1K
SCMB607063 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง โลกและดวงดาว ชุดที่3 10 ม.6 15K
SCMB607062 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง รังสีที่เรามองไม่เห็น ชุดที่3 10 ม.6 3K
SCMB607061 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ไฟฟ้าและเครื่องอำนวยความสะดวก ชุดที่3 10 ม.6 3.8K
SCMB607056 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สีสัน ชุดที่3 10 ม.6 2.5K
SCMB607055 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง โลกแห่งแสงสี ชุดที่3 10 ม.6 2.8K
SCMB607054 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.6 แสงอาทิตย์และพลังงาน ชุดที่3 10 ม.6 3.5K
SCMB607053 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง มรดกทางพันธุกรรม ชุดที่2 10 ม.6 8.8K
SCMB607052 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ชีวิตและวิวัฒนาการ ชุดที่2 10 ม.6 10.1K
SCMB607051 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ร่างกายของเรา ชุดที่2 10 ม.6 7.4K
SCMB607050 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ยากับชีวิต ชุดที่2 10 ม.6 7.1K
SCMB607049 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง กินดีอยู่ดี ชุดที่2 10 ม.6 5.1K
SCMB607048 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม ชุดที่2 10 ม.6 9.9K
SCMB605634 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง เสียงในชีวิตประจำวัน ชุดที่2 10 ม.6 7.9K
SCMB605562 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สารสังเคราะห์ ชุดที่2 10 ม.6 11.2K
SCMB605561 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง โลกและดวงดาว ชุดที่2 10 ม.6 19.3K
SCMB605559 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง รังสีที่เรามองไม่เห็น ชุดที่2 10 ม.6 8.7K
SCMB605558 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ไฟฟ้าและเครื่องอำนวยความสะดวก ชุดที่2 10 ม.6 8.5K
SCMB605557 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สีสัน ชุดที่2 10 ม.6 3.6K
SCMB605556 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง โลกแห่งแสงสี ชุดที่2 10 ม.6 4.2K
SCMB605555 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง แสงอาทิตย์และพลังงาน ชุดที่2 10 ม.6 7.2K
SCMB605548 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2545) ชุดที่5 20 ม.6 11.8K
SCMB605546 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2545) ชุดที่4 20 ม.6 7.6K