ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 202 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCMB610225 ข้อสอบ O-NET ม. 6 เรื่องโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ปี 2550 20 ม.6 290.7K
SCMB610224 ข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2550 20 ม.6 150.8K
SCMB610223 ข้อสอบ O-NET ม. 6 เคมี ปี 2550 20 ม.6 166.5K
SCMB610222 ข้อสอบ O-NET ม. 6 ชีววิทยา ปี 2550 20 ม.6 91.5K
SCMB610221 ข้อสอบ O-NET ม. 6 เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ปี 2549 20 ม.6 41K
SCMB610220 ข้อสอบ O-NET ม. 6 เรื่องโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ปี 2549 20 ม.6 98.8K
SCMB610219 ข้อสอบ O-NET ม. 6 เรื่องการเคลื่อนที่และพลังงาน ปี 2549 20 ม.6 42.1K
SCMB610218 ข้อสอบ O-NET ม. 6 เรื่องสารและสมบัติของสาร ปี 2549 20 ม.6 30.2K
SCMB610063 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 4 20 ม.6 33.1K
SCMB610062 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 3 20 ม.6 14.1K
SCMB610059 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 2 20 ม.6 17.5K
SCMB610058 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 1 20 ม.6 14.8K
SCMB610057 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 4 20 ม.6 23.4K
SCMB610056 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 3 20 ม.6 12.8K
SCMB610055 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 2 20 ม.6 12K
SCMB610054 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 1 20 ม.6 22.4K
SCMB610053 ข้อสอบ O-NET ม. 6 เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงเปลือกโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ปี 2551 20 ม.6 63.1K
SCMB610052 ข้อสอบ O-NET ม. 6 เรื่องแรงและการเคลื่อนที่-พลังงาน ปี 2551 20 ม.6 76.9K
SCMB610051 ข้อสอบ O-NET ม. 6 เรื่องสารและสมบัติของสาร ปี 2551 20 ม.6 26.7K
SCMB610048 ข้อสอบ O-NET ม. 6 เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ปี 2551 20 ม.6 23.3K
SCMB610046 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่5 20 ม.6 11K
SCMB610045 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่4 20 ม.6 10.1K
SCMB610044 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่3 20 ม.6 7.1K
SCMB610043 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่2 20 ม.6 18.1K
SCMB610042 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่1 20 ม.6 11.3K