ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 202 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCMB612925 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 6 15 ม.6 6.5K
SCMB612914 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 5 15 ม.6 5K
SCMB612906 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2552) ชุดที่9 16 ม.6 5.4K
SCMB612902 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 9 15 ม.6 4.1K
SCMB612900 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 7 15 ม.6 2.5K
SCMB612897 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 6 20 ม.6 3.4K
SCMB612894 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 5 20 ม.6 3K
SCMB612892 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 6 20 ม.6 4.9K
SCMB612890 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5 20 ม.6 3.7K
SCMB612880 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4 20 ม.6 3K
SCMB612879 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3 20 ม.6 5.9K
SCMB612878 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 20 ม.6 6K
SCMB612877 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 20 ม.6 10.3K
SCMB612873 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2551 ชุดที่ 2 20 ม.6 5.5K
SCMB612872 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ม.6 4.7K
SCMB612871 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 เคมี ปี 2551 ชุดที่ 2 21 ม.6 4.1K
SCMB612870 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 เคมี ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ม.6 5.7K
SCMB612869 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2550 ชุดที่ 2 20 ม.6 3.7K
SCMB612868 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 เคมี ปี 2550 20 ม.6 5.1K
SCMB612867 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2550 ชุดที่ 1 20 ม.6 3.9K
SCMB612850 แนวข้อสอบ O-NET ชีววิทยา(2550) ชุดที่2 15 ม.6 4.2K
SCMB612848 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ชีววิทยา ปี 2550 ชุดที่ 1 15 ม.6 4.4K
SCMB612692 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ชีววิทยา ปี 2551 ชุดที่ 3 20 ม.6 8.9K
SCMB612691 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ชีววิทยา ปี 2550 ชุดที่ 2 15 ม.6 7.2K
SCMB612690 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ชีววิทยา ปี 2551 ชุดที่ 1 15 ม.6 16.7K