ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 1222 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAMB613230 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ปี 2555 ชุดที่ 1 20 ม.6 4.4K
THMB613229 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาไทย ปี 2555 ชุดที่ 2 25 ม.6 12.5K
THMB613228 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาไทย ปี 2555 ชุดที่ 1 25 ม.6 5.8K
SOMB613227 ข้อสอบวิชาสามัญ สังคมศึกษา ปี 2555 ชุดที่ 2 25 ม.6 5K
SOMB613226 ข้อสอบวิชาสามัญ สังคมศึกษา ปี 2555 ชุดที่ 1 25 ม.6 6.3K
SCMB613225 ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2555 ชุดที่ 5 20 ม.6 4.9K
SCMB613224 ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2555 ชุดที่ 4 20 ม.6 4.6K
SCMB613223 ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2555 ชุดที่ 3 20 ม.6 3.7K
SCMB613222 ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2555 ชุดที่ 2 20 ม.6 2.6K
SCMB613221 ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2555 ชุดที่ 1 20 ม.6 6.9K
SCMB613220 ข้อสอบวิชาสามัญ ฟิสิกส์ ปี 2556 ชุดที่ 2 12 ม.6 3.4K
SCMB613219 ข้อสอบวิชาสามัญ ฟิสิกส์ ปี 2556 ชุดที่ 1 13 ม.6 3.3K
SCMB613218 ข้อสอบวิชาสามัญ ฟิสิกส์ ปี 2555 ชุดที่ 2 12 ม.6 2.4K
SCMB613217 ข้อสอบวิชาสามัญ ฟิสิกส์ ปี 2555 ชุดที่ 1 13 ม.6 3.7K
MAMB613216 แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ปี 2558 ชุดที่ 2 โดย Rath Center 15 ม.6 20.7K
MAMB613215 แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ปี 2558 ชุดที่ 1 โดย Rath Center 15 ม.6 8.5K
MAMB613214 แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 ปี 2558 ชุดที่ 2 โดย Rath Center 15 ม.6 5K
MAMB613213 แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 ปี 2558 ชุดที่ 1 โดย Rath Center 15 ม.6 5K
MAMB613212 ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2558 โดย Rath Center 20 ม.6 5.1K
MAMB613211 ข้อสอบวิชาสามัญ คณิตศาสตร์ ปี 2557 โดย Rath Center 20 ม.6 4K
MAMB613210 ข้อสอบวิชาสามัญ คณิตศาสตร์ ปี 2556 โดย Rath Center 20 ม.6 2.9K
MAMB613209 ข้อสอบวิชาสามัญ คณิตศาสตร์ ปี 2555 โดย Rath Center 20 ม.6 2.1K
MB613206 ข้อสอบ PAT 2 ปี 2552 ชุดที่ 1 18 ม.6 790
MB613205 ข้อสอบ PAT 4 ปี 2554 ชุดที่ 2 16 ม.6 285
MB613204 ข้อสอบ PAT 4 ปี 2554 ชุดที่ 1 17 ม.6 250