ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 77 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAMA311294 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 คณิตศาสตร์ (ปี 2550-2553) ชุดที่ 2 20 ม.3 28.5K
SOMA311291 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา (ปี 2550-2553) ชุดที่ 6 20 ม.3 35.6K
SOMA311290 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา (ปี 2550-2553) ชุดที่ 5 20 ม.3 21.9K
SOMA311289 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา (ปี 2550-2553) ชุดที่ 4 20 ม.3 16.2K
SOMA311287 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา (ปี 2550-2553) ชุดที่ 3 20 ม.3 15.5K
SOMA311286 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา (ปี 2550-2553) ชุดที่ 2 20 ม.3 17.6K
SOMA311222 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา (ปี 2550-2553) ชุดที่ 1 20 ม.3 65.6K
HEMA311206 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่5 15 ม.3 54.2K
HEMA311204 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่4 15 ม.3 27.1K
HEMA311203 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่3 15 ม.3 33.3K
HEMA311202 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่2 15 ม.3 32.7K
HEMA311201 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่1 18 ม.3 74.6K
ARMA311185 แนวข้อสอบ O-NET นาฏศิลป์(ปี2550-2553) ชุดที่2 15 ม.3 38.7K
ARMA311184 แนวข้อสอบ O-NET นาฏศิลป์(ปี2550-2553) ชุดที่1 15 ม.3 58.8K
ARMA311183 แนวข้อสอบ O-NET ดนตรี(ปี2550-2553) ชุดที่2 15 ม.3 27.4K
ARMA311182 แนวข้อสอบ O-NET ดนตรี(ปี2550-2553) ชุดที่1 15 ม.3 50.7K
ARMA311181 แนวข้อสอบ O-NET ทัศนศิลป์(ปี2550-2553) ชุดที่2 20 ม.3 33K
ARMA311180 แนวข้อสอบ O-NET ทัศนศิลป์(ปี2550-2553) ชุดที่1 20 ม.3 41.3K
THMA311174 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 5 20 ม.3 48.5K
THMA311173 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 4 20 ม.3 28.9K
THMA311172 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 3 20 ม.3 33.3K
THMA311171 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 2 20 ม.3 28.9K
THMA311170 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 1 20 ม.3 55.8K
ARMA310685 แนวข้อสอบ O-NET ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 20 ม.3 115.9K
LAMA309029 ข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาอังกฤษ ปี 2552 ชุดที่ 1 20 ม.3 101.4K