ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 291 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THMA311173 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 4 20 ม.3 28.8K
THMA311172 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 3 20 ม.3 33.2K
THMA311171 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 2 20 ม.3 28.9K
THMA311170 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 1 20 ม.3 55.6K
SCMA311031 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 16 15 ม.3 87.2K
SCMA311030 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 15 20 ม.3 54.2K
SCMA311026 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 14 19 ม.3 44.8K
SCMA311025 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 13 20 ม.3 137.3K
THMA310970 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง บทพากย์เอราวัณ ชุดที่ 2 10 ม.3 74.2K
SCMA310836 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 เรื่อง ดาราศาสตร์ ชุดที่ 3 20 ม.3 38.2K
SOMA310742 อเมริกาเหนือ 25 ม.3 10.6K
ARMA310685 แนวข้อสอบ O-NET ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 20 ม.3 115.9K
MAMA310648 บทที่ 3 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 18 ม.3 48.8K
SCMA310610 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง 5 ม.3 59.5K
SOMA310609 อเมริกาใต้ 20 ม.3 10.1K
SOMA310497 ประวัติศาสตร์จ้า 25 ม.3 33.4K
LAMA310346 แนวข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ ชุดที่2 15 ม.3 35.4K
LAMA310345 แนวข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ ชุดที่1 10 ม.3 111.1K
SOMA310323 อเมริกาใต้ 7 ม.3 45.8K
TEMA310269 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.3 การทำงานของคอมพิวเตอร์ 10 ม.3 72.3K
SCMA310133 แนวข้อสอบ สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม/โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 10 ม.3 84.2K
ARMA309996 หน่วยที่ 1 ม.3 ดนตรี 20 ม.3 27K
LAMA309992 ภาษาอังกฤษ ม.3 ชุดที่1 10 ม.3 13.3K
THMA309988 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง การอ่านจับใจความ 10 ม.3 77.6K
SOMA309981 กฎหมายแพ่งและอาญา 10 ม.3 84K