ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 291 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAMA313027 ภาษาอังกฤษ ม.3 English for excellence 30 ม.3 19.3K
SOMA312656 อเมริกาเหนือ ชุดที่2 10 ม.3 36.4K
SOMA312655 อเมริกาเหนือ ชุดที่1 10 ม.3 48.1K
SCMA312529 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ชุดที่ 2 5 ม.3 125.3K
TEMA312436 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 4 เทคโนโลยีเพื่อใช้นำเสนองาน 10 ม.3 56.2K
TEMA312379 แนวข้อสอบ O-Net วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 ม.3 55.7K
LAMA312169 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 5 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 37.9K
LAMA312168 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 4 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 19.5K
LAMA312167 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 3 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 19.3K
LAMA312166 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 2 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 17.3K
LAMA312165 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 1 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 163.1K
LAMA312159 ข้อสอบ Writing ชุดที่ 5 (ระดับ intermediate) 17 ม.3 10.2K
LAMA312158 ข้อสอบ Writing ชุดที่ 4 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 6.8K
LAMA312157 ข้อสอบ Writing ชุดที่ 3 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 6.2K
LAMA312156 ข้อสอบ Writing ชุดที่ 2 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 7.5K
LAMA312154 ข้อสอบ Writing ชุดที่ 1 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 27.4K
LAMA312147 ข้อสอบ Speaking ชุดที่ 5 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 7.6K
LAMA312139 ข้อสอบ Speaking ชุดที่ 4 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 6.7K
LAMA312138 ข้อสอบ Speaking ชุดที่ 3 (ระดับ intermediate) 14 ม.3 4.2K
LAMA312137 ข้อสอบ Speaking ชุดที่ 2 (ระดับ intermediate) 15 ม.3 4.7K
LAMA312136 ข้อสอบ Speaking ชุดที่ 1 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 12.4K
LAMA312078 ข้อสอบ Listening ชุดที่ 7 (ระดับ intermediate) 5 ม.3 5.9K
LAMA312077 ข้อสอบ Listening ชุดที่ 6 (ระดับ intermediate) 5 ม.3 4.9K
LAMA312076 ข้อสอบ Listening ชุดที่ 5 (ระดับ intermediate) 5 ม.3 5K
LAMA312075 ข้อสอบ Listening ชุดที่ 4 (ระดับ intermediate) 5 ม.3 3.9K