ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 291 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THMA300596 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 9 20 ม.3 49.6K
SCMA300595 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 4 15 ม.3 76.7K
SCMA300594 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 3 15 ม.3 37.4K
SCMA300593 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2 20 ม.3 154.5K
SCMA300592 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 1 7 ม.3 88.9K
HEMA300591 วิชาสุขศึกษาม.3 ชุดที่2 20 ม.3 28.2K
HEMA300590 วิชาสุขศึกษาม.3 ชุดที่1 13 ม.3 97.9K
LAMA300589 วิชาภาษาอังกฤษม.3 ชุดที่3 20 ม.3 250.7K
LAMA300588 วิชาภาษาอังกฤษม.3 ชุดที่2 20 ม.3 23.6K
LAMA300587 วิชาภาษาอังกฤษม.3 ชุดที่1 20 ม.3 87.3K
MAMA300586 วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่6 13 ม.3 33.5K
MAMA300585 วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่5 13 ม.3 21.4K
MAMA300584 วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4 17 ม.3 23.1K
MAMA300583 วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่3 13 ม.3 31.8K
MAMA300582 วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่2 12 ม.3 28K
MAMA300581 วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่1 8 ม.3 259.5K