ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 134 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOPB600308 วิชาสังคม ป.6 ชุดที่9 20 ป.6 15.2K
SOPB600306 วิชาสังคม ป.6 ชุดที่8 20 ป.6 18K
SOPB600303 วิชาสังคม ป.6 ชุดที่7 20 ป.6 19.1K
SOPB600225 วิชาสังคม ป.6 ชุดที่6 20 ป.6 294.9K
SOPB600222 วิชาสังคม ป.6 ชุดที่5 20 ป.6 27.8K
SOPB600216 วิชาสังคม ป.6 ชุดที่4 20 ป.6 18.1K
SOPB600211 วิชาสังคม ป.6 ชุดที่3 20 ป.6 25.4K
SOPB600202 วิชาสังคม ป.6 ชุดที่2 20 ป.6 33.4K
SOPB600194 วิชาสังคม ป.6 ชุดที่1 20 ป.6 78K