ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 134 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOPB611909 อาเซียนศึกษา ชุดที่ 5 10 ป.6 17.2K
SOPB611903 ศาสนาพุทธ 10 ป.6 12.6K
SOPB611902 ศาสนาที่เรานับถือ 10 ป.6 9.3K
SOPB611826 แบบทดสอบ o-net สาระที่ 2 ชุดที่ 1 10 ป.6 11.9K
SOPB611783 แบบทสอบ o-net สาระที่ 1ชุดที่ 1 10 ป.6 9.9K
SOPB611737 ภูมิศาสตร์ สถานที่สำคัญของไทย 5 ป.6 34.6K
SOPB611623 ศาสนาและการเกิดศาสนา 5 ป.6 12K
SOPB611585 สังคมของไทย 10 ป.6 16.2K
SOPB611510 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 5 ป.6 29.1K
SOPB611431 ข้อสอบ อาเซียน ป.6 10 ป.6 112.8K
SOPB611413 ความรู้ ASEAN 5 ป.6 18K
SOPB611412 แนวข้อสอบO-NETสังคม ป.6 5 ป.6 931.3K
SOPB611379 แนวข้อสอบO-NET 10 ป.6 55.4K
SOPB611361 ข้อสอบ o-net 10 ป.6 22.5K
SOPB611345 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา (ปี 2550-2553) ชุดที่ 5 17 ป.6 27.8K
SOPB611344 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา (ปี 550-2553) ชุดที่ 4 15 ป.6 19.9K
SOPB611343 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา (ปี 2550-2553) ชุดที่ 3 15 ป.6 22.3K
SOPB611342 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา (ปี 2550-2553) ชุดที่ 2 20 ป.6 21.7K
SOPB611341 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา (ปี 2550-2553) ชุดที่ 1 20 ป.6 39.6K
SOPB611281 พระมหากษัตริย์ในสมัยอยุทยา 7 ป.6 13.9K
SOPB611147 ศาสนาคริสต์ 5 ป.6 16.7K
SOPB611046 สหกรณ์ 10 ป.6 16.3K
SOPB610838 เตรียมสอบ ม.1 10 ป.6 31K
SOPB610729 รอบรู้ในสิงคโปร์ 7 ป.6 10.9K
SOPB610724 เงินตราในอาเซียน 10 ป.6 17.6K