ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 119 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
ARPB611349 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(ปี2550-2553) ชุดที่2 20 ป.6 34.6K
ARPB611348 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(ปี2550-2553) ชุดที่1 20 ป.6 61.6K
SOPB611345 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา (ปี 2550-2553) ชุดที่ 5 17 ป.6 28K
SOPB611344 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา (ปี 550-2553) ชุดที่ 4 15 ป.6 19.9K
SOPB611343 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา (ปี 2550-2553) ชุดที่ 3 15 ป.6 22.4K
SOPB611342 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา (ปี 2550-2553) ชุดที่ 2 20 ป.6 21.9K
SOPB611341 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา (ปี 2550-2553) ชุดที่ 1 20 ป.6 39.7K
HEPB611143 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่5 16 ป.6 56.8K
HEPB611142 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่4 20 ป.6 51.1K
HEPB611136 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่3 20 ป.6 48K
HEPB611135 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่2 20 ป.6 48.3K
HEPB611134 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่1 20 ป.6 84.4K
THPB611133 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ชั้น ป. 6 (ปี 2550-2553) ชุดที่ 4 20 ป.6 81.6K
THPB611132 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป. 6 (ปี 2550-2553) ชุดที่ 3 20 ป.6 29.9K
THPB611127 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป. 6 (ปี 2550-2553) ชุดที่ 2 20 ป.6 35.7K
THPB611126 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป. 6 (ปี 2550-2553) ชุดที่ 5 20 ป.6 59.1K
THPB611125 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 1 20 ป.6 84.3K
SCPB608934 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ชุดที่4 20 ป.6 107.3K
SCPB608545 แนวข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 1 20 ป.6 411.3K