ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 119 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOPB611826 แบบทดสอบ o-net สาระที่ 2 ชุดที่ 1 10 ป.6 12.2K
SOPB611783 แบบทสอบ o-net สาระที่ 1ชุดที่ 1 10 ป.6 9.9K
SCPB611599 แนวข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่องระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ 10 ป.6 29.3K
THPB611426 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป. 6 5 ป.6 145K
SOPB611412 แนวข้อสอบO-NETสังคม ป.6 5 ป.6 931.6K
LAPB611406 ข้อสอบ O-net ภาษาอังกฤษ ป.6 ชุดที่1 5 ป.6 102.5K
MAPB611387 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ (ปี 2550-2553) ชุดที่ 5 20 ป.6 47.2K
MAPB611385 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ (ปี 2550-2553) ชุดที่ 4 20 ป.6 25.1K
MAPB611384 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ (ปี 2550-2553) ชุดที่ 3 20 ป.6 18.8K
MAPB611383 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ (ปี 2550-2553) ชุดที่ 2 20 ป.6 23.5K
MAPB611382 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ (ปี 2550-2553) ชุดที่ 1 20 ป.6 194.3K
SOPB611379 แนวข้อสอบO-NET 10 ป.6 55.4K
THPB611376 เตรียมสอบ O-NET ภาษาไทย ป. 6 10 ป.6 124.9K
TEPB611374 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปี2550-2553) ชุดที่4 20 ป.6 178.1K
TEPB611373 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปี2550-2553) ชุดที่3 20 ป.6 63.2K
TEPB611364 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปี2550-2553) ชุดที่2 20 ป.6 73.3K
TEPB611363 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปี2550-2553) ชุดที่1 20 ป.6 124.3K
SOPB611361 ข้อสอบ o-net 10 ป.6 22.5K
SCPB611359 แนวข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 (ปี 2550-2553) ชุดที่ 5 20 ป.6 55.1K
SCPB611358 แนวข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 (ปี 2550-2553) ชุดที่ 4 20 ป.6 29.9K
SCPB611357 แนวข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 (ปี 2550-2553) ชุดที่ 3 20 ป.6 27.2K
SCPB611356 แนวข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 (ปี 2550-2553) ชุดที่ 2 20 ป.6 37K
SCPB611355 แนวข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 (ปี 2550-2553) ชุดที่ 1 20 ป.6 56K
ARPB611351 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(ปี2550-2553) ชุดที่4 20 ป.6 50.4K
ARPB611350 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(ปี2550-2553) ชุดที่3 20 ป.6 30.8K