ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 591 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCPB611638 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 1 5 ป.6 41.4K
SOPB611623 ศาสนาและการเกิดศาสนา 5 ป.6 12.1K
SCPB611618 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ธาตุและสารต่าง ๆ 15 ป.6 14.7K
MAPB611604 การคูณ การหาร 10 ป.6 16K
SCPB611599 แนวข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่องระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ 10 ป.6 30.7K
SCPB611597 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง หิน ชุดที่ 1 5 ป.6 29.6K
SCPB611591 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง อวกาศ ชุดที่ 2 5 ป.6 27.9K
MAPB611590 ข้อสอบยาก 5 ป.6 35.8K
SOPB611585 สังคมของไทย 10 ป.6 16.8K
LAPB611518 ภาษาอังกฤษ ป.6 คำศัพท์ 5 ป.6 81.4K
SOPB611510 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 5 ป.6 29.6K
SCPB611482 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ปรากฏการณ์บนท้องฟ้า 5 ป.6 22.1K
MAPB611481 คูณง่ายๆ 5 ป.6 17.6K
MAPB611474 ง๊าย ง่ายมาก 5 ป.6 29.3K
SCPB611467 ข้อสอบเข้า ม1 gifted ฉบับ easy 5 ป.6 81K
HEPB611453 หมากรุก 5 ป.6 102.3K
MAPB611437 สมการพื้นฐาน 5 ป.6 36.6K
THPB611432 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 8 10 ป.6 310.6K
SOPB611431 ข้อสอบ อาเซียน ป.6 10 ป.6 115.8K
SCPB611427 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ชนิดของหินและประโยชน์ 10 ป.6 24.5K
THPB611426 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป. 6 5 ป.6 146.8K
SOPB611413 ความรู้ ASEAN 5 ป.6 18.4K
SOPB611412 แนวข้อสอบO-NETสังคม ป.6 5 ป.6 932.3K
LAPB611409 แนวข้อสอบเข้าเรียนต่อม.1 โรงเรียนสาธิต 13 ป.6 197.9K
LAPB611406 ข้อสอบ O-net ภาษาอังกฤษ ป.6 ชุดที่1 5 ป.6 103.8K