ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 591 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCPB612145 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ห่วงโซ่อาหาร ชุดที่ 1 5 ป.6 105K
MAPB612130 iQ Math 1 5 ป.6 25.9K
MAPB612121 ทิศ 5 ป.6 46.1K
TEPB612108 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.6 งานเกษตรน่ารู้ 10 ป.6 124.8K
MAPB612093 คณิตศาสตร์ง่ายๆๆ 5 ป.6 42.8K
LAPB612009 ภาษาเกาหลี ป.6 ชุดที่1 5 ป.6 102.7K
MAPB612007 ตัวประกอบ ชุดที่ 1 5 ป.6 20.6K
LAPB612006 ภาษาอังกฤษ ป.6 Vocabularies 10 ป.6 64.6K
THPB612005 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง การอ่าน 5 ป.6 174.8K
SCPB611991 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 2 10 ป.6 66.7K
HEPB611980 ความสำคัญของระบบภายในร่างกาย 10 ป.6 114.9K
HEPB611979 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2554) ชุดที่1 12 ป.6 146.5K
HEPB611976 ข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ปี 2552 25 ป.6 99.7K
SCPB611969 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ระบบอวัยวะในร่างกาย ชุดที่ 2 7 ป.6 75.9K
SOPB611963 ข้อสอบพุทธประวัติ 5 ป.6 74.7K
SOPB611960 พุทธประวัติน่ารู้ 10 ป.6 64.1K
SCPB611937 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง หินในท้องถิ่น 10 ป.6 87K
SCPB611936 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ทรัพยากร 10 ป.6 48.4K
SCPB611935 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ระบบอวัยวะในร่างกาย ชุดที่ 1 10 ป.6 56.8K
SOPB611934 เศรษฐกิจพอเพียง 10 ป.6 60.4K
SCPB611933 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง การเจริญเติบโตของร่างกาย ชุดที่ 1 10 ป.6 53.4K
SCPB611932 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 10 ป.6 38.1K
SCPB611931 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ ชุดที่ 1 10 ป.6 61.3K
SCPB611930 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 1 10 ป.6 26K
SOPB611929 อาเซียนศึกษา ชุดที่11 10 ป.6 33.4K