ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 591 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAPB613102 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่ 1 15 ป.6 94.4K
LAPB613101 ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ(ปี2554) ชุดที่3 20 ป.6 42.2K
LAPB613100 ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ(ปี2554) ชุดที่2 15 ป.6 24.5K
LAPB613099 ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ(ปี2554) ชุดที่1 15 ป.6 48.6K
THPB613098 ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาไทย (ปี 2554) ชุดที่ 2 14 ป.6 106.6K
THPB613097 ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาไทย (ปี 2554) ชุดที่ 1 14 ป.6 73.4K
SCPB613071 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ชุดที่ 1 10 ป.6 179.6K
SCPB613001 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง อวกาศ ชุดที่ 3 5 ป.6 160.3K
LAPB612808 ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 ชุดที่1 5 ป.6 97.6K
SCPB612726 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร 5 ป.6 159.8K
MAPB612626 ลองทำดูนะง่ายๆ 5 ป.6 161K
TEPB612624 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.6 Photoshop cs5 เบื้องต้น 5 ป.6 32.4K
SCPB612598 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ ชุดที่ 4 5 ป.6 103.5K
MAPB612574 สมบัติของจำนวนนับ 5 ป.6 63.3K
MAPB612566 สมการมหาโหด 5 ป.6 89.8K
MAPB612561 คณิตศาสตร์แห่งความบันเทิง 5 ป.6 36.7K
SCPB612539 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง หิน ชุดที่ 2 5 ป.6 100.2K
HEPB612485 มาตรฐานชั้นปี ป.6 ชุด1 5 ป.6 200.6K
TEPB612473 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.6 การเลี้ยงปลาสวยงาม 5 ป.6 56.7K
SCPB612469 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่ 2 11 ป.6 92.3K
SCPB612468 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่ 1 11 ป.6 85.2K
SCPB612467 ข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 2 16 ป.6 45.3K
SCPB612463 ข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 1 16 ป.6 62.3K
TEPB612462 แนวข้อสอบ O-NET การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2554 10 ป.6 59.4K
TEPB612461 ข้อสอบ O-NET การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2552 ชุดที่ 2 15 ป.6 40.6K