ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 125 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOPB501056 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 หน้าที่ชาวพุทธ 10 ป.5 11.1K
SOPB501055 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ชาดก 10 ป.5 14.6K
SOPB501054 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 พระโสณโกฬิวิสะ 10 ป.5 14.8K
SOPB501053 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 พุทธประวัติ ชุดที่ 1 10 ป.5 28.7K
SOPB501006 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา 10 ป.5 18.4K
SOPB501003 ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 หลักธรรมค้ำจุนโลก ชุดที่ 2 15 ป.5 8.2K
SOPB501002 ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 หลักธรรมค้ำจุนโลก ชุดที่ 1 15 ป.5 12.8K
SOPB500839 ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป. 5 ชุดที่ 4 20 ป.5 38.2K
SOPB500838 ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป. 5 ชุดที่ 3 20 ป.5 38.1K
SOPB500837 ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป. 5 ชุดที่ 2 20 ป.5 60.2K
SOPB500836 ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป. 5 ชุดที่ 1 20 ป.5 253.8K
SOPB500789 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ 5 ป.5 9.1K
SOPB500390 ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 ชุดที่ 1 10 ป.5 26.1K
SOPB500352 ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 ชุดที่ 2 20 ป.5 32.6K
SOPB500349 ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 ชุดที่ 3 20 ป.5 20.3K
SOPB500343 ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 ชุดที่ 4 20 ป.5 14.8K
SOPB500338 ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 ชุดที่ 5 20 ป.5 14.7K
SOPB500263 ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 ชุดที่ 6 10 ป.5 15.1K
SOPB500260 ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 ชุดที่ 7 20 ป.5 13.3K
SOPB500259 ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 ชุดที่ 8 20 ป.5 16.2K
SOPB500257 ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 ชุดที่ 9 10 ป.5 13.4K
SOPB500252 ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 ชุดที่ 10 20 ป.5 12.3K
SOPB500245 ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 ชุดที่ 11 20 ป.5 49.8K
SOPB500187 ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 ชุดที่ 13 15 ป.5 324.3K
SOPB500181 ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 ชุดที่ 12 15 ป.5 21.7K