ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 125 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOPB502869 ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป. 5 ชุดที่ 3 17 ป.5 15.6K
SOPB502867 ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป. 5 ชุดที่ 2 20 ป.5 16.9K
SOPB502865 ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป. 5 ชุดที่ 1 20 ป.5 59.8K
SOPB502329 แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 จริยศึกษา 20 ป.5 9.3K
SOPB501947 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 สรรพสิ่งในธรรมชาติ 20 ป.5 10.8K
SOPB501945 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ภูมิศาสตร์น่ารู้ 10 ป.5 65.6K
SOPB501943 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 พออยู่ พอกิน 20 ป.5 13.1K
SOPB501941 ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ชุดที่ 2 15 ป.5 14.3K
SOPB501939 ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ชุดที่ 1 15 ป.5 26.5K
SOPB501937 ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 การเมือง การปกครอง ชุดที่ 2 15 ป.5 11.7K
SOPB501935 ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 การเมือง การปกครอง ชุดที่ 1 15 ป.5 25K
SOPB501933 ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 พลเมืองดีน่าชื่นชม ชุดที่ 2 15 ป.5 74.8K
SOPB501931 ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 พลเมืองดีน่าชื่นชม ชุดที่ 1 15 ป.5 109.1K
SOPB501929 ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 ศีลธรรมนำชีวีมีสุข ชุดที่ 2 20 ป.5 4.4K
SOPB501927 ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 ศีลธรรมนำชีวีมีสุข ชุดที่ 1 20 ป.5 7.7K
SOPB501925 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ศาสนาในประเทศไทย 20 ป.5 17.8K
SOPB501921 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ชาติไทย 14 ป.5 9.4K
SOPB501919 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 พัฒนาการมนุษยชาติ 20 ป.5 5.5K
SOPB501917 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์ 20 ป.5 14.3K
SOPB501062 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ศาสนพิธีน่ารู้ 10 ป.5 11.7K
SOPB501061 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 10 ป.5 16.8K
SOPB501060 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 สมาธิเบื้องต้น 10 ป.5 4.9K
SOPB501059 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 การบริหารจิตและเจริญปัญญา 10 ป.5 14.5K
SOPB501058 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 มารยาทชาวพุทธ 10 ป.5 18K
SOPB501057 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ชาวพุทธตัวอย่าง 10 ป.5 10.3K