ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 1591 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
TEPB512225 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-2 5 ป.5 49.9K
SOPB512217 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 การปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ป.5 55.7K
MAPB612213 สมการ 5 ป.6 75.9K
SCPB612145 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ห่วงโซ่อาหาร ชุดที่ 1 5 ป.6 105.1K
HEPB512133 ชีวิตมีค่า(ฉบับ1) 5 ป.5 112K
MAPB612130 iQ Math 1 5 ป.6 25.9K
LAPB512124 ภาษาอังกฤษ ป.5 การสื่อสาร 5 ป.5 43.7K
MAPB612121 ทิศ 5 ป.6 46.2K
MAPB512116 การบวก ลบ คูณ หาร 5 ป.5 59.9K
TEPB612108 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.6 งานเกษตรน่ารู้ 10 ป.6 124.8K
THPB412095 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การอ่านคำ 5 ป.4 129.6K
MAPB612093 คณิตศาสตร์ง่ายๆๆ 5 ป.6 42.8K
MAPB412089 ง่ายมาก 5 ป.4 77.8K
MAPB412088 การคูณ หาร 5 ป.4 72.4K
MAPB412079 ข้อสอบง่ายๆ 5 ป.4 36.3K
LAPB012069 ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 กริยา3ช่อง ชุดที่2 10 ประถมปลาย 18.3K
SOPB512057 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ภูมิศาสตร์ 5 ป.5 52K
LAPB012016 ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 eng vocab 1 10 ประถมปลาย 10.9K
LAPB012011 ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 กริยา3ช่อง ชุดที่1 5 ประถมปลาย 23.1K
LAPB612009 ภาษาเกาหลี ป.6 ชุดที่1 5 ป.6 102.8K
MAPB612007 ตัวประกอบ ชุดที่ 1 5 ป.6 20.6K
LAPB612006 ภาษาอังกฤษ ป.6 Vocabularies 10 ป.6 64.7K
THPB612005 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง การอ่าน 5 ป.6 175K
THPB511997 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 1 5 ป.5 127.9K
SCPB611991 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 2 10 ป.6 66.9K