ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 1591 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
HEPB612485 มาตรฐานชั้นปี ป.6 ชุด1 5 ป.6 202.9K
SOPB012482 ประวัติศาสตร์ วิชาที่สอนให้รู้เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีต 5 ประถมปลาย 9.9K
TEPB612473 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.6 การเลี้ยงปลาสวยงาม 5 ป.6 57.3K
SCPB012472 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 5 ประถมปลาย 20.7K
SCPB612469 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่ 2 11 ป.6 93.2K
SCPB612468 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่ 1 11 ป.6 86.1K
SCPB612467 ข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 2 16 ป.6 45.9K
SCPB612463 ข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 1 16 ป.6 63.1K
TEPB612462 แนวข้อสอบ O-NET การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2554 10 ป.6 59.8K
TEPB612461 ข้อสอบ O-NET การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2552 ชุดที่ 2 15 ป.6 40.7K
TEPB612460 ข้อสอบ O-NET การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2552 ชุดที่ 1 15 ป.6 32.8K
SCPB012456 ข้อสอบวิทยาศาสตร์เตรียมพร้อมเข้าม.1 5 ประถมปลาย 14.8K
LAPB512455 ภาษาอังกฤษ ป.5 คำศัพท์ง่ายๆ (Simple vocabulary) 10 ป.5 91.7K
MAPB612452 ข้อสอบง่ายๆ ที่ใครก็ทำได้ 5 ป.6 94.7K
ARPB612445 สีตรงข้าม 6 ป.6 66.5K
SCPB612444 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ ชุดที่ 3 8 ป.6 151.5K
MAPB612439 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่2 13 ป.6 126.4K
MAPB612438 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่1 13 ป.6 88.4K
MAPB612437 ข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2552 15 ป.6 70.7K
ARPB612435 แนวข้อสอบ O-NET ศิลปะ ปี 2554 10 ป.6 44.5K
ARPB612434 ข้อสอบ O-NET ศิลปะ ปี 2552 21 ป.6 24.4K
TEPB512430 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.5 เสื้อผ้า และการซ่อมแซมเสื้อผ้า 5 ป.5 73.9K
SOPB612429 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2554 ชุดที่ 2 10 ป.6 133.7K
SOPB612428 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2554 ชุดที่ 1 10 ป.6 81.6K
SOPB612427 ข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 2 15 ป.6 45.1K