ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 379 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCPA106504 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 16 10 ป.1 8.3K
SCPA106503 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 15 10 ป.1 11K
SCPA106502 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 14 10 ป.1 9K
SCPA106500 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 13 10 ป.1 9.1K
SCPA106499 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 12 10 ป.1 8.2K
SCPA106498 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 11 10 ป.1 9.4K
SCPA106497 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 10 10 ป.1 20.2K
SCPA106496 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 9 10 ป.1 7.7K
SCPA106494 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 8 10 ป.1 6.7K
SCPA106493 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 7 10 ป.1 7.8K
ARPA106488 วิชาทัศนศิลป์ ป.1 ชุดที่2 10 ป.1 29.5K
ARPA106483 วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1 ชุดที่6 10 ป.1 20.6K
ARPA106482 วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1 ชุดที่5 10 ป.1 12.8K
ARPA106480 วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1 ชุดที่4 10 ป.1 10.9K
ARPA106479 วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1 ชุดที่3 10 ป.1 10.2K
ARPA106478 วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1 ชุดที่2 10 ป.1 34.3K
ARPA106477 วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1 ชุดที่1 10 ป.1 17.1K
HEPA106462 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ชุดที่10 10 ป.1 23.9K
HEPA106459 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ชุดที่7 10 ป.1 13.4K
HEPA106458 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ชุดที่6 10 ป.1 18.9K
TEPA106441 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่6 10 ป.1 30.7K
ARPA106419 วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่14 10 ป.1 12K
ARPA106417 วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่13 10 ป.1 7.9K
SCPA106416 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 6 10 ป.1 7.6K
SCPA106415 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 5 10 ป.1 5K