ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 379 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAPA108748 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การวัดความยาว 10 ป.1 11.6K
MAPA108747 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและลบ 15 ป.1 44.6K
MAPA108746 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวกและการลบ ชุดที่ 4 15 ป.1 8.9K
MAPA108745 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ 10 ป.1 8.7K
MAPA108744 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง จำนวนนับ 1-5 และ 0 ชุดที่ 2 10 ป.1 4.9K
MAPA108743 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง จำนวนนับ 1-5 และ 0 ชุดที่ 1 10 ป.1 6.2K
MAPA108303 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวกและการลบ ชุดที่ 3 25 ป.1 8.8K
SCPA108298 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 7 5 ป.1 55.1K
MAPA107556 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวก ชุดที่ 6 10 ป.1 15.5K
LAPA107298 English 5 ป.1 31.8K
SCPA106677 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 30 10 ป.1 72.7K
SCPA106675 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 29 10 ป.1 54.6K
ARPA106666 วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่15 10 ป.1 33.2K
LAPA106665 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่27 10 ป.1 44.1K
LAPA106664 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่26 10 ป.1 24.9K
LAPA106663 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่25 10 ป.1 14.2K
LAPA106662 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่24 10 ป.1 14.6K
HEPA106556 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ชุดที่17 10 ป.1 56.2K
HEPA106555 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ชุดที่16 10 ป.1 29.5K
HEPA106552 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ชุดที่13 10 ป.1 28.1K
HEPA106551 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ชุดที่12 10 ป.1 18.7K
HEPA106550 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ชุดที่11 10 ป.1 17.3K
TEPA106549 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่29 10 ป.1 75.8K
TEPA106548 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่28 10 ป.1 32.3K
TEPA106547 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่27 10 ป.1 24.7K