ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 379 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOPA111337 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในรอบวัน 10 ป.1 16.9K
LAPA111284 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 6 10 ป.1 26.3K
LAPA111200 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ ชุดที่ 2 20 ป.1 39.4K
THPA111198 แบบฝึกหัด ภาษไทย ชั้น ป. 1 เรื่อง การเขียนตามคำอ่าน 5 ป.1 86.9K
LAPA111086 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ 20 ป.1 25.9K
SOPA111053 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง จ่ายเป็น ออมได้ ไม่ขัดสน 10 ป.1 13.9K
LAPA111022 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 1 25 ป.1 27.2K
MAPA010909 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวกและการลบ ชุดที่ 9 5 ป.1 12.6K
MAPA110905 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การลบ ชุดที่ 1 12 ป.1 3.8K
MAPA110901 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวก ชุดที่ 9 5 ป.1 9.3K
MAPA110887 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวกและการลบ ชุดที่ 8 25 ป.1 4.5K
SOPA110697 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง ศาสนาของเรา 10 ป.1 15K
LAPA110562 ภาษาจีน ป. 1 คำศัพท์พื้นฐาน 21 ป.1 37.4K
MAPA110405 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวก ชุดที่ 8 8 ป.1 10.3K
THPA110403 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 1 เรื่อง หลักภาษาไทย 5 ป.1 1.8K
MAPA110362 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวกและการลบ ชุดที่ 6 20 ป.1 7.8K
MAPA110350 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวกและการลบ ชุดที่ 7 10 ป.1 7K
LAPA110319 เดือนต่างๆ 5 ป.1 24.9K
MAPA110183 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวกและการลบ ชุดที่ 5 25 ป.1 6.5K
LAPA110146 vocabulary 10 ป.1 17.3K
MAPA110145 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร 20 ป.1 18.5K
SCPA109983 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 8 5 ป.1 28.3K
LAPA109962 Animals 10 ป.1 13K
LAPA109954 Fruits 10 ป.1 9.8K
MAPA108754 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวก ชุดที่ 7 10 ป.1 12.6K