ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 38 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
013399 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดที่ 8 21 ไม่ระบุระดับชั้น 393
013397 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษาไทย ชุดที่ 5 20 ไม่ระบุระดับชั้น 385
013396 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดที่ 7 20 ไม่ระบุระดับชั้น 365
013395 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดที่ 6 20 ไม่ระบุระดับชั้น 10
013394 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดที่ 5 20 ไม่ระบุระดับชั้น 396
013393 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษาไทย ชุดที่ 4 20 ไม่ระบุระดับชั้น 11
013392 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3 20 ไม่ระบุระดับชั้น 11
013391 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดที่ 4 20 ไม่ระบุระดับชั้น 356
013390 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดที่ 3 21 ไม่ระบุระดับชั้น 335
013389 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2 20 ไม่ระบุระดับชั้น 351
013386 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดที่ 2 20 ไม่ระบุระดับชั้น 10
013384 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 20 ไม่ระบุระดับชั้น 699
013382 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดที่ 1 20 ไม่ระบุระดับชั้น 924