ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 180 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
ARMB602023 ข้อสอบ O-Net วิชาศิลปะ ปี 2551 ชุดที่ 2 13 ม.6 98.9K
ARMB602021 ข้อสอบ O-Net วิชาศิลปะ ปี 2551 ชุดที่ 1 14 ม.6 91.3K
ARPA101707 แนวข้อสอบนาฏศิลป์ 9 ป.1 10.6K
ARPA101705 แนวข้อสอบดนตรี 10 ป.1 11.8K
ARPB601541 เรื่อง ละครไทย วิถีไทย ป.6 20 ป.6 32K
ARPB601539 เรื่อง นาฏศิลป์น่ารู้ ป.6 20 ป.6 64.1K
ARPB601537 เรื่อง นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น ป.6 20 ป.6 51.7K
ARPB601535 เรื่อง การละคร ป.6 20 ป.6 26.6K
ARPB601533 เรื่อง ภูมิปัญญาทางดนตรี ป.6 20 ป.6 83.5K
ARPB601531 เรื่อง บรรเลงเพลงสนุก ป.6 19 ป.6 19.9K
ARPB601529 เรื่อง เสียงเพลงไพเราะ ป.6 20 ป.6 21.2K
ARPB601527 เรื่อง ศิลปะกับชีวิต ป.6 20 ป.6 29.2K
ARPB601525 เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์ ป.6 ชุดที่2 15 ป.6 21.1K
ARPB601523 เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์ ป.6 ชุดที่1 15 ป.6 18.1K
ARPB601521 เรื่อง พื้นฐานงานศิลป์ ป.6 20 ป.6 19.6K
ARPB501519 เรื่อง นาฏศิลป์ในชีวิตประจำวัน ป.5 15 ป.5 102.4K
ARPB501517 เรื่อง การละครเบื้องต้น ป.5 20 ป.5 39.6K
ARPB501515 เรื่อง นาฏศิลป์ไทยทรงคุณค่า ป.5 20 ป.5 40.4K
ARPB501511 เรื่อง ตำนานการดนตรี ป.5 15 ป.5 34.2K
ARPB501509 เรื่อง เครื่องดนตรีและการสร้างสรรค์ทางดนตรี ป.5 15 ป.5 45.4K
ARPB501507 เรื่อง พื้นฐานการฟังดนตรี ป.5 15 ป.5 45K
ARPB501501 เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์ ป.5 ชุดที่2 15 ป.5 45.2K
ARPB501497 เรื่อง ศิลปะกับชีวิต ป.5 20 ป.5 40.4K
ARPB501495 เรื่อง พื้นฐานงานศิลปะ ป.5 20 ป.5 40.9K
ARPB401493 เรื่อง กิจกรรมนาฏศิลป์ ป.4 ชุดที่2 15 ป.4 64K