ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 180 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
ARPA106488 วิชาทัศนศิลป์ ป.1 ชุดที่2 10 ป.1 30.3K
ARPA106483 วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1 ชุดที่6 10 ป.1 20.6K
ARPA106482 วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1 ชุดที่5 10 ป.1 12.8K
ARPA106480 วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1 ชุดที่4 10 ป.1 10.9K
ARPA106479 วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1 ชุดที่3 10 ป.1 10.4K
ARPA106478 วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1 ชุดที่2 10 ป.1 35.2K
ARPA106477 วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1 ชุดที่1 10 ป.1 17.5K
ARPA106419 วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่14 10 ป.1 12.4K
ARPA106417 วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่13 10 ป.1 8.1K
ARPA106407 วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่12 10 ป.1 7.9K
ARPA106406 วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่11 10 ป.1 6.7K
ARPA106405 วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่10 10 ป.1 8K
ARPA106404 วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่9 10 ป.1 8K
ARPB605915 ทัศนศิลป์ ป.6 10 ป.6 107.2K
ARMB405653 ทัศนธาตุและหลัการออกแบบ 10 ม.4 55K
ARMA004777 ทัศนศิลป์ ม.ต้น 20 มัธยมต้น 121.2K
ARMB003319 ทัศนศิลป์ ชุดที่1 10 มัธยมปลาย 97.8K
ARPA103269 ศิลปะ 1 ป.1 19K
ARPB603207 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ศิลปะพื้นฐาน 10 ป.6 51.6K
ARMA003105 วิชาศิลปะ ม.ต้น 20 มัธยมต้น 153.6K
ARPA02519 ศิลปะ ป.1-ป.3 สี 2 ประถมต้น 55.6K
ARPA02399 ศิลปะ ป.1 - ป.3 เพลง 1 ประถมต้น 47.3K
ARPA102397 การจีบมีกี่แบบ 1 ป.1 10K
ARPA02391 ศิลปะ ป.1 การตั้งวงมีกี่ระดับ 1 ป.1 5.9K
ARMB602025 ข้อสอบ O-Net วิชาศิลปะ ปี 2551 ชุดที่ 3 13 ม.6 102.1K