ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 258 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
HEPA101132 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.1 ชุดที่1 15 ป.1 12.6K
HEPA101131 เรื่อง สุขภาพใกล้ตัว ป.1 ชุดที่2 15 ป.1 7.2K
HEPA101130 เรื่อง สุขภาพใกล้ตัว ป.1 ชุดที่1 15 ป.1 9.4K
HEPA101129 เรื่อง การดูแลตนเอง ป.1 ชุดที่2 15 ป.1 9.6K
HEPA101128 เรื่อง การดูแลตนเอง ป.1 ชุดที่1 15 ป.1 11.5K
HEPA101127 เรื่อง ร่างกายของเรา ป.1 ชุดที่2 15 ป.1 13.3K
HEPA101126 เรื่อง ร่างกายของเรา ป.1 ชุดที่1 15 ป.1 20.8K
HEPA101008 การป้องกันโรค 5 ป.1 7.7K
HEMB000763 วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่15 20 มัธยมปลาย 36.6K
HEMB000762 วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่14 15 มัธยมปลาย 27K
HEMB000761 วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่13 18 มัธยมปลาย 45.3K
HEMB000760 วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่12 20 มัธยมปลาย 19.9K
HEMB000759 วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่11 20 มัธยมปลาย 18.4K
HEMB000758 วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่10 15 มัธยมปลาย 23.8K
HEMB000757 วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่9 20 มัธยมปลาย 21.7K
HEMB000756 วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่8 20 มัธยมปลาย 17.4K
HEMB000755 วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่7 20 มัธยมปลาย 15.9K
HEMB000751 วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่6 20 มัธยมปลาย 16.8K
HEMB000750 วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่5 20 มัธยมปลาย 26.5K
HEMB000749 วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่4 20 มัธยมปลาย 15.4K
HEMB000748 วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่3 20 มัธยมปลาย 18.1K
HEMB000747 วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่2 20 มัธยมปลาย 19.7K
HEMB000746 วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่1 20 มัธยมปลาย 52.9K
HEMA100743 วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่29 20 ม.1 70K
HEMA100742 วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่28 15 ม.1 120.9K