ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 258 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
HEMA311316 สุขศึกษาฯ 10 ม.3 120.4K
HEMA011236 เทนนิส 10 มัธยมต้น 19.6K
HEPB611235 โรคเอดส์ 5 ป.6 125.2K
HEMA311206 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่5 15 ม.3 54.2K
HEMA311204 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่4 15 ม.3 27.1K
HEMA311203 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่3 15 ม.3 34.4K
HEMA311202 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่2 15 ม.3 33.9K
HEMA311201 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่1 18 ม.3 76.4K
HEPB611167 โรคไข้หวัดนก 8 ป.6 78.6K
HEPB611143 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่5 16 ป.6 60K
HEPB611142 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่4 20 ป.6 54K
HEPB611136 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่3 20 ป.6 50.2K
HEPB611135 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่2 20 ป.6 50.1K
HEPB611134 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่1 20 ป.6 84.4K
HEMA011123 นักฟุตบอล 10 มัธยมต้น 32.8K
HEMB410730 ความรู้คู่ร่างกาย 20 ม.4 45.4K
HEMA010684 พิชิตโภชนาการ 22 มัธยมต้น 15.4K
HEMB610631 ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดที่3 25 ม.6 40.7K
HEMA110567 วัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ม.1 35.3K
HEMA110540 ภาวะโภชนาการ 5 ม.1 37.9K
HEPA310448 กีฬาป.3 10 ป.3 63.6K
HEMA110310 ระบบประสาท 10 ม.1 75.5K
HEPB010122 วิชาสุขศึกษา 10 ประถมปลาย 125.9K
HEMA109945 วัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์ 10 ม.1 40.8K
HEMA109939 ระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ 10 ม.1 74K