ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 914 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOPB512393 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 อาณาจักรกรุงธนบุรี 10 ป.5 93.7K
SOMA112388 สถาบันการเงิน 5 ม.1 60.5K
SOMA012352 คำถามประวัติศาสตร์ไทย 10 มัธยมต้น 16.3K
SOMA012338 ประวัติศาสตร์ไทย 1 5 มัธยมต้น 12.6K
SOMA212318 เศรษฐศาสตร์ และประวัติศาสตร์(อาณาจักรอยุธยา) 5 ม.2 59.1K
SOPB612301 ศาสนาต่างๆ 5 ป.6 103.7K
SOPB612299 ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข 5 ป.6 45.3K
SOPB012261 ภูมิศาสตร์ประถม 5 ประถมปลาย 18.1K
SOMA112257 รัฐโบราณในดินแดนไทย 5 ม.1 54.1K
SOPB512252 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ศาสนาในประเทศไทย 5 ป.5 74.3K
SOPB512217 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 การปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ป.5 54.8K
SOMB012126 แบบทดสอบราย วิชาผู้นำทางการลูกเสือ ลส.ผ.134 5 มัธยมปลาย 9.9K
SOPB512057 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ภูมิศาสตร์ 5 ป.5 51.4K
SOMA012008 คำถามประวัติศาสตร์เอเชีย 10 มัธยมต้น 16.9K
SOPB611963 ข้อสอบพุทธประวัติ 5 ป.6 74K
SOPB611960 พุทธประวัติน่ารู้ 10 ป.6 63.8K
SOMA311956 วัฒนธรรม 10 ม.3 61.3K
SOPB611934 เศรษฐกิจพอเพียง 10 ป.6 60K
SOPB611929 อาเซียนศึกษา ชุดที่11 10 ป.6 33.2K
SOPB611928 อาเซียนศึกษา ชุดที่ 10 10 ป.6 25K
SOPB611927 อาเซียนศึกษา ชุดที่ 9 10 ป.6 20.8K
SOPB611926 อาเซียนศึกษา ชุดที่ 8 10 ป.6 19.2K
SOPB611924 อาเซียนศึกษา ชุดที่ 7 10 ป.6 35.1K
SOPB611923 สถาบันการเงิน 10 ป.6 11.4K
SOPB611922 สหกรณ์ 10 ป.6 8.2K