ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 914 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOMB612718 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ชุดที่ 6 20 ม.6 8.8K
SOMB612717 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ชุดที่ 5 20 ม.6 6.1K
SOMB612716 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ชุดที่ 4 20 ม.6 5.6K
SOMB612715 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ชุดที่ 3 20 ม.6 7.7K
SOMB612714 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ชุดที่ 2 20 ม.6 7.3K
SOMB612713 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ชุดที่ 1 20 ม.6 7.8K
SOPA112701 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง พุทธประวัติ 5 ป.1 33.8K
SOPB412697 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง เงินทองของมีค่า 10 ป.4 28.8K
SOPB412696 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 10 ป.4 39K
SOPB412695 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง การบริโภคสินค้าและบริการ 10 ป.4 28.5K
SOMA312656 อเมริกาเหนือ ชุดที่2 10 ม.3 36.4K
SOMA312655 อเมริกาเหนือ ชุดที่1 10 ม.3 48.1K
SOMB612621 แบบทดสอบ SMART-I วัดความรู้รอบตัว 15 ม.6 18.6K
SOMB612608 ประวัติศาสตร์สุโขทัย 10 ม.6 6.9K
SOPB512542 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ภูมิศาสตร์ ชุดที่ 2 5 ป.5 62K
SOMA112519 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 ม.1 78.2K
SOPB412513 แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ป.4 ชุดที่ 1 5 ป.4 50.9K
SOMA112512 วันสำคัญทางศาสนา 5 ม.1 44.1K
SOPB012482 ประวัติศาสตร์ วิชาที่สอนให้รู้เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีต 5 ประถมปลาย 9.8K
SOMB012479 อารยธรรมกรีก-โรมัน 5 มัธยมปลาย 34.6K
SOPB612429 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2554 ชุดที่ 2 10 ป.6 133.3K
SOPB612428 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2554 ชุดที่ 1 10 ป.6 81.3K
SOPB612427 ข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 2 15 ป.6 44.8K
SOPB612426 ข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 1 15 ป.6 59.4K
SOPB612425 ความรู้ทั่วไป ชุดที่1 10 ป.6 79K