ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 914 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOMA313324 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา ปี 2559 ชุดที่ 2 25 ม.3 7.7K
SOMA313323 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา ปี 2559 ชุดที่ 1 20 ม.3 9.1K
SOPB613313 ข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2558 ชุดที่ 2 20 ป.6 24.6K
SOPB613312 ข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2558 ชุดที่ 1 25 ป.6 21.1K
SOMB613307 ข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2558 ชุดที่ 4 20 ม.6 8.5K
SOMB613306 ข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2558 ชุดที่ 3 20 ม.6 5.7K
SOMB613305 ข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2558 ชุดที่ 2 20 ม.6 6.7K
SOMB613304 ข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2558 ชุดที่ 1 20 ม.6 11.1K
SOMB613251 ข้อสอบวิชาสามัญ สังคมศึกษา ปี 2557 ชุดที่ 2 25 ม.6 10.5K
SOMB613250 ข้อสอบวิชาสามัญ สังคมศึกษา ปี 2557 ชุดที่ 1 25 ม.6 3.9K
SOMB613236 ข้อสอบวิชาสามัญ สังคมศึกษา ปี 2556 ชุดที่ 2 25 ม.6 7.9K
SOMB613234 ข้อสอบวิชาสามัญ สังคมศึกษา ปี 2556 ชุดที่ 1 25 ม.6 5.6K
SOMB613227 ข้อสอบวิชาสามัญ สังคมศึกษา ปี 2555 ชุดที่ 2 25 ม.6 5.2K
SOMB613226 ข้อสอบวิชาสามัญ สังคมศึกษา ปี 2555 ชุดที่ 1 25 ม.6 6.6K
SOMA313033 รอบรู้ภูมิศาสตร์ 10 ม.3 81.7K
SOMB612801 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่ 5 20 ม.6 55.9K
SOMB612800 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่ 4 20 ม.6 16.7K
SOMB612799 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่ 3 20 ม.6 14.9K
SOMB612725 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่ 2 20 ม.6 15.7K
SOMB612724 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา(2553) ชุดที่1 20 ม.6 32.1K
SOMB612723 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 5 20 ม.6 8.5K
SOMB612722 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 4 20 ม.6 6K
SOMB612721 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 3 20 ม.6 8.8K
SOMB612720 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 2 20 ม.6 11.8K
SOMB612719 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 1 20 ม.6 20K