ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 837 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCMA112493 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง บรรยากาศ ชุดที่ 2 6 ม.1 110.5K
SCPB012472 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 5 ประถมปลาย 19.8K
SCPB612469 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่ 2 11 ป.6 88.1K
SCPB612468 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่ 1 11 ป.6 82K
SCPB612467 ข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 2 16 ป.6 42.7K
SCPB612463 ข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 1 16 ป.6 59.2K
SCPB012456 ข้อสอบวิทยาศาสตร์เตรียมพร้อมเข้าม.1 5 ประถมปลาย 14.6K
SCPA112451 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 11 5 ป.1 45.7K
SCPB612444 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ ชุดที่ 3 8 ป.6 143.6K
SCMA212403 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ชุดที่ 2 7 ม.2 115K
SCMB012394 กรด-เบส ม.5= 5 มัธยมปลาย 52.3K
SCMA112386 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 5 ม.1 107.4K
SCMB412373 แนวข้อสอบ วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 5 20 ม.4 28.1K
SCMB412366 แนวข้อสอบ วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 4 18 ม.4 33.1K
SCMB412365 แนวข้อสอบ วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 3 17 ม.4 18.1K
SCMB412350 แนวข้อสอบ วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 2 20 ม.4 25.5K
SCMB412349 แนวข้อสอบ วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 1 20 ม.4 37.5K
SCMB612321 แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์(2549) ชุดที่2 15 ม.6 13.8K
SCMB612320 แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์(2549) ชุดที่1 15 ม.6 13.6K
SCPB412319 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง การสร้างอาหารของพืช 5 ป.4 126.3K
SCPB512296 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ 10 ป.5 188.4K
SCMA012287 ชีววิทยา เข้ามหิดล/เตรียมอุดม ม.4 ฉบับโจทย์Easy problem 5 มัธยมต้น 19.7K
SCMB512274 แบบฝึกหัด วิชาฟิสิกส์ ม. 5 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน ทอร์ก และโมเมนต์ความเฉื่อย 5 ม.5 41.2K
SCPB612230 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ ชุดที่ 2 5 ป.6 125.1K
SCPA112215 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 10 5 ป.1 44.2K