ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 841 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCPB512644 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง พืชและสัตว์น่ารู้ 6 ป.5 109K
SCMB412640 แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 3 5 ม.4 63.1K
SCPB612598 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ ชุดที่ 4 5 ป.6 102.3K
SCPB612539 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง หิน ชุดที่ 2 5 ป.6 99.1K
SCMA312529 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ชุดที่ 2 5 ม.3 125.3K
SCMA112493 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง บรรยากาศ ชุดที่ 2 6 ม.1 116.9K
SCPB012472 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 5 ประถมปลาย 20.5K
SCPB612469 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่ 2 11 ป.6 91.7K
SCPB612468 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่ 1 11 ป.6 84.7K
SCPB612467 ข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 2 16 ป.6 44.8K
SCPB612463 ข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 1 16 ป.6 61.7K
SCPB012456 ข้อสอบวิทยาศาสตร์เตรียมพร้อมเข้าม.1 5 ประถมปลาย 14.6K
SCPA112451 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 11 5 ป.1 49.1K
SCPB612444 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ ชุดที่ 3 8 ป.6 149.8K
SCMA212403 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ชุดที่ 2 7 ม.2 123.8K
SCMB012394 กรด-เบส ม.5= 5 มัธยมปลาย 52.3K
SCMA112386 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 5 ม.1 115K
SCMB412373 แนวข้อสอบ วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 5 20 ม.4 28.1K
SCMB412366 แนวข้อสอบ วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 4 18 ม.4 46.8K
SCMB412365 แนวข้อสอบ วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 3 17 ม.4 23.7K
SCMB412350 แนวข้อสอบ วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 2 20 ม.4 25.5K
SCMB412349 แนวข้อสอบ วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 1 20 ม.4 37.5K
SCMB612321 แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์(2549) ชุดที่2 15 ม.6 15.2K
SCMB612320 แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์(2549) ชุดที่1 15 ม.6 13.6K
SCPB412319 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง การสร้างอาหารของพืช 5 ป.4 140.9K