ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 636 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAMA211915 อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 10 ม.2 160.8K
MAMA111914 สมบัติของจำนวนนับ 10 ม.1 63.6K
MAMA111913 สมบัติของจำนวนนับ 10 ม.1 25.8K
MAMA011873 คณิตศาสตร์ยากจัง 2 10 มัธยมต้น 14.5K
MAMA111872 การลบจำนวนเต็ม 10 ม.1 53.2K
MAMA111871 การบวกจำนวนเต็ม 10 ม.1 72.6K
MAMA011867 คณิตศาสตร์ยากจัง 1 10 มัธยมต้น 11.4K
MAMA311843 พื้นที่ผิว และปริมาตร 10 ม.3 178.6K
MAMA311830 สถิติ 10 ม.3 44.1K
MAMA311819 อสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 10 ม.3 98.1K
MAMA111810 เลขยกกำลัง 10 ม.1 181.6K
MAMA311808 กราฟ 10 ม.3 50K
MAMA311791 กราฟ 10 ม.3 11.5K
MAMA111788 เศษส่วน 15 ม.1 83.1K
MAMA211774 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 10 ม.2 47.8K
MAMA211767 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 10 ม.2 160.2K
MAMA011745 แนวข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์ 10 มัธยมต้น 19.1K
MAKA011741 คณิตคิดง่ายๆ 20 ปฐมวัย 6.9K
MAPB611740 การคูณสุดง่าย 10 ป.6 26.4K
MAPB611726 ข้อสอบง่าย 10 ป.6 29.7K
MAKA011725 คณิตคิดง่าย 20 ปฐมวัย 7.5K
MAPB011718 มุมน่ารู้ 5 ประถมปลาย 16.5K
MAMA111674 ข้อสอบมหาโหด ม.1/1 10 ม.1 72.9K
MAPB611659 ข้อสอบมหาโหด ป.6/2 10 ป.6 26.7K
MAPB611649 ข้อสอบมหาโหด ป.6/1 10 ป.6 25.4K