ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 636 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAMA212392 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 5 ม.2 89.4K
MAPB512378 แนวข้อสอบ LAS คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่2 20 ป.5 65.8K
MAPB512377 แนวข้อสอบ LAS คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่1 20 ป.5 81.9K
MAKA012322 นับเลขกันเถอะ 20 ปฐมวัย 8K
MAPB012317 คณิตคิดเร็ว 5 ประถมปลาย 27.9K
MAKA012306 การบวก ลบเลข 10 ปฐมวัย 6.5K
MAPB012262 คณิตศาสตร์ง่ายๆ 5 ประถมปลาย 10.4K
MAPB612255 คณิต 5 ป.6 99.7K
MAPB612251 คณิตคิดหน่อย 5 ป.6 49.3K
MAPB412240 เงินตราไทย 5 ป.4 104.9K
MAPB612213 สมการ 5 ป.6 74.7K
MAMA112187 ระบบจำนวนเต็ม 5 ม.1 92.3K
MAMA112180 การคูณจำนวนเต็ม 5 ม.1 52.2K
MAMA112175 คูณร่วมน้อยและการนำไปใช้ 5 ม.1 49.2K
MAMA112146 หารร่วมมากและการนำไปใช้ 5 ม.1 38.1K
MAPB612130 iQ Math 1 5 ป.6 25.1K
MAPB612121 ทิศ 5 ป.6 45K
MAPB512116 การบวก ลบ คูณ หาร 5 ป.5 59K
MAPB612093 คณิตศาสตร์ง่ายๆๆ 5 ป.6 41.8K
MAPB412089 ง่ายมาก 5 ป.4 75.3K
MAPB412088 การคูณ หาร 5 ป.4 70.4K
MAPB412079 ข้อสอบง่ายๆ 5 ป.4 35.2K
MAPB612007 ตัวประกอบ ชุดที่ 1 5 ป.6 20.2K
MAKA011940 บวกสนุก 20 ปฐมวัย 8.4K
MAMA211916 การวัดความยาวและพื้นที่ 10 ม.2 82.4K