ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 4845 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
KA013468 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 45 ม.3 3.6K
PB613467 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 90 ป.6 32K
MB613466 ข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ม.6 80 ม.6 86
MA313465 ข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ม.3 50 ม.3 3.4K
PB613464 ข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ป.6 40 ป.6 5.3K
MB613463 ข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2553 60 ม.6 2.8K
MB613462 ข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ มีนาคม 2553 60 ม.6 1.3K
MB613461 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ 2561 60 ม.6 142
MB613460 ข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู มีนาคม 2554 150 ม.6 1.8K
MB613459 ข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ตุลาคม 2553 150 ม.6 1K
MB613458 แนวข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 2561 120 ม.6 102.5K
MB613457 ข้อสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ มีนาคม 2554 103 ม.6 2.4K
MB613456 ข้อสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ มีนาคม 2553 103 ม.6 69
MB613455 แนวข้อสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 2561 (ออกข้อสอบโดย WE BY THE BRAIN) 100 ม.6 20.6K
MB613453 ข้อสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ มีนาคม 2554 50 ม.6 1.1K
MB613452 แนวข้อสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 2561 (ออกข้อสอบโดย WE BY THE BRAIN) 45 ม.6 3.3K
MB613451 ข้อสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ มีนาคม 2553 50 ม.6 2.3K
MB613450 แนวข้อสอบ PAT 7.4 ความถนัดทางด้านภาษา จีน ชุดที่ 2 100 ม.6 2.2K
MAPB013448 CP-Meiji Tensai Pre-Test : คณิตศาสตร์ สอบเข้า ม. 1 20 ประถมปลาย 10
MB613447 แนวข้อสอบ PAT 7.4 ความถนัดทางด้านภาษา จีน ชุดที่ 1 100 ม.6 19.2K
SOPB013444 CP-Meiji Tensai Pre-Test : สังคมศึกษา สอบเข้า ม. 1 50 ประถมปลาย 12.8K
LAPB013442 ข้อสอบ : เตรียมสอบเข้า ม. 1 วิชาภาษาอังกฤษ 60 ประถมปลาย 4.4K
PB613440 ข้อสอบ Post-Test O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 2 40 ป.6 2.7K
PB613439 ข้อสอบ Pre-Test O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 40 ป.6 4.4K
PB613438 ข้อสอบ Post-Test O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1 40 ป.6 1.5K