ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 4845 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
KA013496 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6 90 ม.6 13.7K
MA313495 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 5 45 ม.3 10
MA313494 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 4 45 ม.3 56
MA313493 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 3 45 ม.3 1.8K
MA313491 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 2 45 ม.3 6.5K
MA313490 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 1 45 ม.3 134
PB613489 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 5 32 ป.6 113
PB613487 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 4 31 ป.6 3.4K
PB613486 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 3 32 ป.6 2.6K
PB613485 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 2 32 ป.6 76
PB613483 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 1 32 ป.6 10
PB613482 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี59 20 ป.6 16.2K
PB613481 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี53 20 ป.6 6.7K
MB613480 แนวข้อสอบ PAT 7.4 ความถนัดทางด้านภาษา จีน ชุดที่ 3 100 ม.6 80
PB613479 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี58 20 ป.6 7.7K
MB613478 ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.6 90 ม.6 5.1K
MA313477 ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.3 50 ม.3 2.4K
PB613476 ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6 40 ป.6 4.5K
MB613475 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.6 89 ม.6 15.4K
MA313474 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 48 ม.3 22.7K
PB613473 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 34 ป.6 26.7K
MB613472 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 40 ม.6 5.6K
MA313471 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 30 ม.3 15.6K
PB613470 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 20 ป.6 9.5K
MB613469 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6 90 ม.6 3.1K