ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 4845 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
PB613524 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 3 66 ป.6 32.4K
MAPB613523 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 2 63 ป.6 0
LAPB613522 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 3 60 ป.6 33.3K
LAPB613521 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 2 60 ป.6 13.7K
MAPB613520 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 1 63 ป.6 57K
LAPB613519 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 1 60 ป.6 45.9K
LAPB013517 CP-Meiji Tensai Pre-Test : ภาษาอังกฤษ สอบเข้า ม. 1 40 ประถมปลาย 14.5K
MB613516 TCAS Up Skill : PAT 1 คณิตศาสตร์ 30 ม.6 13.7K
MB613515 TCAS Up Skill : GAT ภาษาอังกฤษ 60 ม.6 10.7K
SCPB013514 CP-Meiji Tensai Pre-Test : วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม. 1 40 ประถมปลาย 23.8K
THPB013513 CP-Meiji Tensai Pre-Test : ภาษาไทย สอบเข้า ม. 1 40 ประถมปลาย 97
MA313510 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 50 ม.3 23K
MA313509 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ม. 3 50 ม.3 10.9K
MA313508 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 45 ม.3 13.3K
MA313507 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ม.3 50 ม.3 184
MA313506 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 30 ม.3 26.5K
PB613505 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ป.6 40 ป.6 19.3K
PB613504 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 32 ป.6 36.6K
PB613503 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ป.6 40 ป.6 9.3K
PB613502 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 20 ป.6 1.1K
PB613501 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 32 ป.6 19.9K
MB613500 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ม.6 90 ม.6 22.2K
MB613499 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ชั้น ม. 6 80 ม.6 304
KA013498 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม. 6 80 ม.6 19.4K
KA013497 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 40 ม.6 100