ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 4845 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPA300061 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 25 10 ป.3 15.4K
SCPB500060 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 ชุดที่ 2 15 ป.5 39.4K
THPA300059 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 26 10 ป.3 15.8K
SCPB500058 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 ชุดที่ 1 15 ป.5 74.4K
THPA300057 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 27 10 ป.3 16K
SCPB400056 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 ชุดที่ 2 12 ป.4 38.9K
THPA300055 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 23 15 ป.3 21.7K
SCPB400054 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 ชุดที่ 1 12 ป.4 47.1K
THPA300053 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 28 20 ป.3 80K
SCPA300052 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 ชุดที่ 2 10 ป.3 32.4K
SCPA300051 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 ชุดที่ 1 10 ป.3 91.1K
THPA100050 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 30 10 ป.1 27.9K
SCPA200049 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 2 ชุดที่ 1 30 ป.2 111K
THPA100048 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 31 20 ป.1 26.1K
THPA100047 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 32 20 ป.1 83K
HEPB600046 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 (ภาคความรู้) ปีการศึกษา 2551 29 ป.6 53.5K
SCMB400045 แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 1 20 ม.4 144.8K
HEPB500044 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ( ภาคความรู้ ) ปีการศึกษา 2551 30 ป.5 46.5K
HEPA300039 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 (ภาคความรู้) ปีการศึกษา 2551 12 ป.3 30.7K
HEPA100037 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ( ภาคความรู้ ) ปีการศึกษา 2551 15 ป.1 19.7K