ม.3

การอ่านจับใจความ

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMA309988

จำนวนข้อ

: 10 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 25 มิ.ย. 56 เวลา 14:09 น.

ผู้สร้าง : ข้องจิต พิรมย์พันธ์นุกุล

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน
00:00

1

ข้อที่ 1/10
คำถาม :

ข้อใดคือหลักการอ่านจับใจความสำคัญ

2

ข้อที่ 2/10
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับใจความสำคัญ

3

ข้อที่ 3/10
คำถาม :

ใจความสำคัญมีลักษณะอย่างไร

4

ข้อที่ 4/10
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับใจความสำคัญ

5

ข้อที่ 5/10
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนอ่านจับใจความ

6

ข้อที่ 6/10
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การพิจารณาความหมายคำ

7

ข้อที่ 7/10
คำถาม :

คำในข้อใดมีความหมายอ้อม

8

ข้อที่ 8/10
คำถาม :

คำว่าฆ้องในข้อใดมีความหมายอ้อม

9

ข้อที่ 9/10
คำถาม :

ข้อใดสำคัญที่สุดในการเขียนกรอบความคิด

10

ข้อที่ 10/10
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่วิธีการศึกษาข้อมูลเพื่อเขียนกรอบความคิด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..