ป.6

อาเซียนศึกษา ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOPB609973

จำนวนข้อ

: 10 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 25 มิ.ย. 56 เวลา 13:48 น.

ผู้สร้าง : นทีทิพย์ พิงคสถิตย์

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน
00:00

1

ข้อที่ 1/10
คำถาม :

กลุ่มอาเซียนมีสมาชิกกี่ประเทศ

2

ข้อที่ 2/10
คำถาม :

ประเทศใดยังไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มอาเซียน

3

ข้อที่ 3/10
คำถาม :

ประเทศในข้อใด ไม่ใช่ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน

4

ข้อที่ 4/10
คำถาม :

ข้อใด คือหัวใจสำคัญของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน

5

ข้อที่ 5/10
คำถาม :

การให้ความช่วยเหลือแก่ชาวต่างชาติที่อพยพเข้ามาในไทย เหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด

6

ข้อที่ 6/10
คำถาม :

การจัดตั้งองค์การซีโต้มีจุดประสงค์หลักคืออะไร

7

ข้อที่ 7/10
คำถาม :

ใครเป็นผู้มีบทบาทในการก่อตั้งองค์การซีโต้มากที่สุด

8

ข้อที่ 8/10
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน

9

ข้อที่ 9/10
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มของอาเซียน

10

ข้อที่ 10/10
คำถาม :

ข้อใดเป็นความสำคัญของไทยที่มีต่ออาเซียน

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..