ป.4

ภาษาพาที บทที่2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THPB410248

จำนวนข้อ

: 10 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ป.4

สร้างเมื่อ

: 22 ก.ค. 56 เวลา 19:25 น.

ผู้สร้าง : แสตมป์ พรหมพร

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน
00:00

1

ข้อที่ 1/10
คำถาม :

สำนวนใดหมายถึงการประหยัดอดออม

2

ข้อที่ 2/10
คำถาม :

คำพังเพยใดหมายถึงมีฐานะดีขึ้นกว่าเดิมพอทัดเทียมเพื่อน

3

ข้อที่ 3/10
คำถาม :

ข้อใดเป็นสุภาษิต

4

ข้อที่ 4/10
คำถาม :

เงินพดด้วงมีใช้เมื่อใด

5

ข้อที่ 5/10
คำถาม :

เงินกระดาษสมัยก่อนเรียกว่าอะไร

6

ข้อที่ 6/10
คำถาม :

ธนบัตรเริ่มมีใช้เมื่อใด

7

ข้อที่ 7/10
คำถาม :

"ธนบัตร" อ่านว่าอย่างไร

8

ข้อที่ 8/10
คำถาม :

คำอ่าน สุก-ขะ-นิ-ไส เขียนได้อย่างไร

9

ข้อที่ 9/10
คำถาม :

คำใดเขียนถูกต้อง

10

ข้อที่ 10/10
คำถาม :

ข้อใดเขียนผิด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..