ม.2

ข้อสอบอังกฤษ

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: LAMA206797

จำนวนข้อ

: 20 ข้อ

วิชา

: ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้น

: ม.2

สร้างเมื่อ

: 18 ก.พ. 55 เวลา 13:14 น.

ผู้สร้าง : sasipa rakboon

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน
00:00

1

ข้อที่ 1/20
คำถาม :

Jane is a teacher. She ______ French.

2

ข้อที่ 2/20
คำถาม :

When the kettle ________, will you make some tea?

3

ข้อที่ 3/20
คำถาม :

I always ______ the window at night because it is cold.

4

ข้อที่ 4/20
คำถาม :

Those shoes ______ too much.

5

ข้อที่ 5/20
คำถาม :

The food in Japan is expensive. I _______ want to live there.

6

ข้อที่ 6/20
คำถาม :

His job is great because he ______ a lot of people.

7

ข้อที่ 7/20
คำถาม :

He always _______ his car on Sundays.

8

ข้อที่ 8/20
คำถาม :

My watch is _______ than your watch.

9

ข้อที่ 9/20
คำถาม :

I ______ to watch movies.

10

ข้อที่ 10/20
คำถาม :

she _____ to watch movies.

11

ข้อที่ 11/20
คำถาม :

I ____ to the cinema at least once a week.

12

ข้อที่ 12/20
คำถาม :

They never ______ tea in the morning.

13

ข้อที่ 13/20
คำถาม :

We both ______ to the radio in the morning.

14

ข้อที่ 14/20
คำถาม :

Somchai is ______ than Sukit.

15

ข้อที่ 15/20
คำถาม :

George _______ too much so he's getting fat.

16

ข้อที่ 16/20
คำถาม :

The earth _______ round the sun, doesn't it?

17

ข้อที่ 17/20
คำถาม :

The shops in England ______ at 9:00 in the morning.

18

ข้อที่ 18/20
คำถาม :

The post office ______ at 5:30 pm.

19

ข้อที่ 19/20
คำถาม :

Jackie ______ two children now.

20

ข้อที่ 20/20
คำถาม :

Mr. Smith ______ too much. He always has a cigarette in his mouth.

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..

คลังข้อสอบ,

 

ข้อสอบ,

 

รวมข้อสอบ,

 

ข้อสอบพร้อมเฉลย,

 

tu get,

 

เลข,

 

คณิต,

 

คณิตศาสตร์,

 

วิทย์,

 

วิทยาศาสตร์,

 

ฟิสิกส์,

 

เคมี,

 

ชีวะ,

 

ชีววิทยา,

 

สุขศึกษา,

 

พละ,

 

พลศึกษา,

 

สังคม,

 

สังคมศึกษา,

 

วิทย์ทั่วไป,

 

ข้อสอบวัดระดับ,

 

ศิลปะ,

 

การงาน,

 

การงานอาชีพ,

 

เทคโนโลยี,

 

ภาษาจีน,

 

ภาษาญี่ปุ่น,

 

ภาษาอังกฤษ,

 

pat,

 

gat,

 

ข้อสอบ reading ,

 

writing,

 

listening ,

 

ข้อสอบโอเน็ต,

 

ข้อสอบ Onet,

 

เซลล์,

 

แรง,

 

ปริมาตร,

 

ดาราศาสตร์,

 

ห่วงโซ่อาหาร,

 

การสืบพันธุ์,

 

พืช,

 

การลำเลียง,

 

จำนวนเต็ม,

 

ครน,

 

หรม,

 

คูณร่วมน้อย,

 

หารร่วมมาก,

 

บวก ลบ คูณ หาร,

 

ตัวสะกด,

 

ภาษาไทย,

 

คำควบกล้ำ,

 

เก็งข้อสอบ,

 

ติวสอบ,

 

แบบฝึกหัด,

 

เฉลย,

 

กฏหมาย,

 

ดนตรี,

 

ดนตรีไทย,

 

ดนตรีสากล,

 

เพลง,

 

เพลงชาติ,

 

พุทธประวัติ,

 

ศาสนา,

 

คำศัพท์,

 

ข้อสอบปฐมวัย,

 

ข้อสอบอนุบาล,

 

โตไปไม่โกง,

 

คณิตเบื้องต้น,

 

cu tep,

 

สอบเข้า ม.1,

 

รับตรง58,

 

สอบตรง58,

 

clearing house ,

 

เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,

 

ONET,

 

GAT PAT,

 

ติว,

 

ติวGAT,

 

เชื่อมโยง,

 

ภาษาญี่ปุ่น,

 

ความถนัด,

 

ภาษาจีน,

 

เกษตร,

 

ข้อสอบ,

 

คลังข้อสอบ,

 

admission,

 

แอดมิชชั่น,

 

รับตรง,

 

โควต้า,

 

สอบตรง,

 

วิทยาศาสตร์,

 

คณิตศาสตร์,

 

สังคม,

 

ภาษาไทย,

 

กลอน,

 

ติวเข้ม,

 

สอบเข้า,

 

สอบเข้า เตรียม,

 

สอบเข้าสาธิต,

 

สอบเข้ามหิดล,

 

สอบเข้าสวนกุหลาบ