ป.4

เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ ป.4

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOPB405299

จำนวนข้อ

: 12 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ป.4

สร้างเมื่อ

: 18 ต.ค. 54 เวลา 11:07 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

การเงินและธนาคาร , ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน
00:00

1

ข้อที่ 1/12
คำถาม :

ผู้คิดค้นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงคือบุคคลใด

2

ข้อที่ 2/12
คำถาม :

องค์ประกอบที่สำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงคือความพอดีในด้านต่างๆ ยกเว้นข้อใด

3

ข้อที่ 3/12
คำถาม :

สภาพสังคมที่ประชาชนมีความสามัคคีกัน เห็นความสำคัญของประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทำให้สังคมมีความเข้มแข็ง คือความพอดีในด้านใด

4

ข้อที่ 4/12
คำถาม :

การจัดการเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายของประชาชนให้มีลักษณะที่สมดุลกัน พึ่งพาตนเองได้มากที่สุด ไม่ก่อหนี้จนเกินตัวคือความพอดีในด้านใด

5

ข้อที่ 5/12
คำถาม :

นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับเรื่องใด

6

ข้อที่ 6/12
คำถาม :

เศรษฐกิจพอเพียงใกล้เคียงกับแนวทางตามข้อใด

7

ข้อที่ 7/12
คำถาม :

“คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมีการควบคุมตามหลักประชาธิปไตย” คือความหมายของคำใด

8

ข้อที่ 8/12
คำถาม :

สหกรณ์ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับฝากเงิน และจัดหาทุนให้สมาชิกกู้ยืมไปใช้จ่ายในเวลาจำเป็น หมายถึงสหกรณ์ในข้อใด

9

ข้อที่ 9/12
คำถาม :

วัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์คือข้อใด

10

ข้อที่ 10/12
คำถาม :

วิธีการแก้ปัญหาพ่อค้าคนกลางเอารัดเอาเปรียบคือข้อใด

11

ข้อที่ 11/12
คำถาม :

เศรษฐกิจพอเพียงเชื่อว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมของชมชุน ให้ดีขึ้นโดยมีปัจจัย 2 อย่าง คือ

12

ข้อที่ 12/12
คำถาม :

ข้อใดคือหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..

คลังข้อสอบ,

 

ข้อสอบ,

 

รวมข้อสอบ,

 

ข้อสอบพร้อมเฉลย,

 

tu get,

 

เลข,

 

คณิต,

 

คณิตศาสตร์,

 

วิทย์,

 

วิทยาศาสตร์,

 

ฟิสิกส์,

 

เคมี,

 

ชีวะ,

 

ชีววิทยา,

 

สุขศึกษา,

 

พละ,

 

พลศึกษา,

 

สังคม,

 

สังคมศึกษา,

 

วิทย์ทั่วไป,

 

ข้อสอบวัดระดับ,

 

ศิลปะ,

 

การงาน,

 

การงานอาชีพ,

 

เทคโนโลยี,

 

ภาษาจีน,

 

ภาษาญี่ปุ่น,

 

ภาษาอังกฤษ,

 

pat,

 

gat,

 

ข้อสอบ reading ,

 

writing,

 

listening ,

 

ข้อสอบโอเน็ต,

 

ข้อสอบ Onet,

 

เซลล์,

 

แรง,

 

ปริมาตร,

 

ดาราศาสตร์,

 

ห่วงโซ่อาหาร,

 

การสืบพันธุ์,

 

พืช,

 

การลำเลียง,

 

จำนวนเต็ม,

 

ครน,

 

หรม,

 

คูณร่วมน้อย,

 

หารร่วมมาก,

 

บวก ลบ คูณ หาร,

 

ตัวสะกด,

 

ภาษาไทย,

 

คำควบกล้ำ,

 

เก็งข้อสอบ,

 

ติวสอบ,

 

แบบฝึกหัด,

 

เฉลย,

 

กฏหมาย,

 

ดนตรี,

 

ดนตรีไทย,

 

ดนตรีสากล,

 

เพลง,

 

เพลงชาติ,

 

พุทธประวัติ,

 

ศาสนา,

 

คำศัพท์,

 

ข้อสอบปฐมวัย,

 

ข้อสอบอนุบาล,

 

โตไปไม่โกง,

 

คณิตเบื้องต้น,

 

cu tep,

 

สอบเข้า ม.1,

 

รับตรง58,

 

สอบตรง58,

 

clearing house ,

 

เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,

 

ONET,

 

GAT PAT,

 

ติว,

 

ติวGAT,

 

เชื่อมโยง,

 

ภาษาญี่ปุ่น,

 

ความถนัด,

 

ภาษาจีน,

 

เกษตร,

 

ข้อสอบ,

 

คลังข้อสอบ,

 

admission,

 

แอดมิชชั่น,

 

รับตรง,

 

โควต้า,

 

สอบตรง,

 

วิทยาศาสตร์,

 

คณิตศาสตร์,

 

สังคม,

 

ภาษาไทย,

 

กลอน,

 

ติวเข้ม,

 

สอบเข้า,

 

สอบเข้า เตรียม,

 

สอบเข้าสาธิต,

 

สอบเข้ามหิดล,

 

สอบเข้าสวนกุหลาบ