ม.5

วิกฤตการณ์พลังงาน

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB504457

จำนวนข้อ

: 20 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.5

สร้างเมื่อ

: 6 ก.ย. 54 เวลา 09:35 น.

ผู้สร้าง : รักแท้ ที่ใจปรารถนา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน
00:00

1

ข้อที่ 1/20
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดวิกฤตการณ์พลังงานในปัจจุบัน

2

ข้อที่ 2/20
คำถาม :

เหตุการณ์ใดก่อให้เกิดวิกฤตน้ำมันที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก

3

ข้อที่ 3/20
คำถาม :

หลังเกิดวิกฤตการณ์พลังงานจะเกิดเหตุการณ์ใดตามมาในลำดับแรก ซึ่งเกิดผลกระทบกับประชาชนส่วนใหญ่

4

ข้อที่ 4/20
คำถาม :

ข้อใดเป็นวิกฤตการณ์พลังงาน

5

ข้อที่ 5/20
คำถาม :

ประเทศไทยควรนำพลังงานจากแหล่งใดมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงาน

6

ข้อที่ 6/20
คำถาม :

แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานที่ดีที่สุดคือข้อใด

7

ข้อที่ 7/20
คำถาม :

การผลิตจไฟฟ้าพลังน้ำจากเขื่อนก่อให้เกิดก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิงแวดล้อมอย่างไร

8

ข้อที่ 8/20
คำถาม :

นักเรียนเห็นด้วยกับการสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทศหรือไม่ เพราะเหตุใด

9

ข้อที่ 9/20
คำถาม :

ข้อใดเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการลดลงของโอโซน

10

ข้อที่ 10/20
คำถาม :

ประเทศไทยควรสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำจากเขื่อนเพิ่มอีกหรือไม่ เพราะเหตุใด

11

ข้อที่ 11/20
คำถาม :

สาเหตุสำคัญข้อใดทำให้ประเทศไทยสนใจศึกษาพลังงานทดแทน

12

ข้อที่ 12/20
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่พลังงานทดแทน

13

ข้อที่ 13/20
คำถาม :

พลังงานทดแทนใดที่ประเทศไทยนำมาใช้มากที่สุด

14

ข้อที่ 14/20
คำถาม :

ปัจจัยใดทำให้ค่าความเข้มพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยสูงกว่าประเทศในยุโรป

15

ข้อที่ 15/20
คำถาม :

การใช้พลังงานทดแทนทำให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในข้อใดมากที่สุด

16

ข้อที่ 16/20
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้ภิภพ

17

ข้อที่ 17/20
คำถาม :

ข้อใดคือข้อจำกัดในการนำพลังงานใต้ภิภพมาใช้

18

ข้อที่ 18/20
คำถาม :

ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานลมมาใช้ประโยชน์ด้านใดมากที่สุด

19

ข้อที่ 19/20
คำถาม :

พลังงานทดแทนมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างไร

20

ข้อที่ 20/20
คำถาม :

การพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทยอยู่ในระดับใด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..

คลังข้อสอบ,

 

ข้อสอบ,

 

รวมข้อสอบ,

 

ข้อสอบพร้อมเฉลย,

 

tu get,

 

เลข,

 

คณิต,

 

คณิตศาสตร์,

 

วิทย์,

 

วิทยาศาสตร์,

 

ฟิสิกส์,

 

เคมี,

 

ชีวะ,

 

ชีววิทยา,

 

สุขศึกษา,

 

พละ,

 

พลศึกษา,

 

สังคม,

 

สังคมศึกษา,

 

วิทย์ทั่วไป,

 

ข้อสอบวัดระดับ,

 

ศิลปะ,

 

การงาน,

 

การงานอาชีพ,

 

เทคโนโลยี,

 

ภาษาจีน,

 

ภาษาญี่ปุ่น,

 

ภาษาอังกฤษ,

 

pat,

 

gat,

 

ข้อสอบ reading ,

 

writing,

 

listening ,

 

ข้อสอบโอเน็ต,

 

ข้อสอบ Onet,

 

เซลล์,

 

แรง,

 

ปริมาตร,

 

ดาราศาสตร์,

 

ห่วงโซ่อาหาร,

 

การสืบพันธุ์,

 

พืช,

 

การลำเลียง,

 

จำนวนเต็ม,

 

ครน,

 

หรม,

 

คูณร่วมน้อย,

 

หารร่วมมาก,

 

บวก ลบ คูณ หาร,

 

ตัวสะกด,

 

ภาษาไทย,

 

คำควบกล้ำ,

 

เก็งข้อสอบ,

 

ติวสอบ,

 

แบบฝึกหัด,

 

เฉลย,

 

กฏหมาย,

 

ดนตรี,

 

ดนตรีไทย,

 

ดนตรีสากล,

 

เพลง,

 

เพลงชาติ,

 

พุทธประวัติ,

 

ศาสนา,

 

คำศัพท์,

 

ข้อสอบปฐมวัย,

 

ข้อสอบอนุบาล,

 

โตไปไม่โกง,

 

คณิตเบื้องต้น,

 

cu tep,

 

สอบเข้า ม.1,

 

รับตรง58,

 

สอบตรง58,

 

clearing house ,

 

เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,

 

ONET,

 

GAT PAT,

 

ติว,

 

ติวGAT,

 

เชื่อมโยง,

 

ภาษาญี่ปุ่น,

 

ความถนัด,

 

ภาษาจีน,

 

เกษตร,

 

ข้อสอบ,

 

คลังข้อสอบ,

 

admission,

 

แอดมิชชั่น,

 

รับตรง,

 

โควต้า,

 

สอบตรง,

 

วิทยาศาสตร์,

 

คณิตศาสตร์,

 

สังคม,

 

ภาษาไทย,

 

กลอน,

 

ติวเข้ม,

 

สอบเข้า,

 

สอบเข้า เตรียม,

 

สอบเข้าสาธิต,

 

สอบเข้ามหิดล,

 

สอบเข้าสวนกุหลาบ