ป.3

เรื่อง แบบอย่างแห่งความดี ป.3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOPA301745

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ป.3

สร้างเมื่อ

: 5 มี.ค. 53 เวลา 09:46 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

หลักธรรม จริยธรรมและการทำความดี , ศาสนาอื่นๆ

ผู้สร้าง : Ticc

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ศาสนาใดไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นในประเทศอินเดีย

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ศาสนาใดเก่าแก่ที่สุด

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ประเพณีใดเกี่ยวข้องกับการขัดเกลาจิตใจของชาวพุทธที่เป็นชาย

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

พระเจ้าของศาสนาอิสลาม คือพระเจ้าองค์ใด

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

พิธีในข้อใดเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

จุดมุ่งหมายสำคัญของศาสนาคือข้อใด

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ผู้นำทางความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ คือ วรรณะใด

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ศาสนาใดมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาอื่นสามัคคีกัน

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

บุคคลในข้อใดไม่ได้เป็นศาสดาของศาสนา

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

จากข้อ 9. บุคคลผู้นี้เป็นใคร

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

หลักธรรมใดช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบของคนหมู่มาก

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

การที่นักเรียนสามารถทำกิจวัตรประจำวันของตนเองได้โดยไม่มีใครเตือน แสดงว่ามีคุณธรรมข้อใด

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

การรู้จักแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ เป็นคุณธรรมข้อใด

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ใครมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

หลักธรรมใดมีความสำคัญต่อการเรียนมากที่สุด

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

เมื่อบ้านของเพื่อนถูกน้ำท่วม นักเรียนทำอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นวัฒนธรรมการแสดงความเคารพของคนไทยเมื่อพบกัน

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดไม่เป็นการบำเพ็ญประโยชน์

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ทำไมเราจึงต้องทำความดี

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดคือคัมภีร์ของศาสนาคริสต์

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ศาสนาใดไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นในประเทศอินเดีย

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ศาสนาใดเก่าแก่ที่สุด

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ประเพณีใดเกี่ยวข้องกับการขัดเกลาจิตใจของชาวพุทธที่เป็นชาย

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

พระเจ้าของศาสนาอิสลาม คือพระเจ้าองค์ใด

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

พิธีในข้อใดเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

จุดมุ่งหมายสำคัญของศาสนาคือข้อใด

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ผู้นำทางความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ คือ วรรณะใด

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ศาสนาใดมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาอื่นสามัคคีกัน

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

บุคคลในข้อใดไม่ได้เป็นศาสดาของศาสนา

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

จากข้อ 9. บุคคลผู้นี้เป็นใคร

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

หลักธรรมใดช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบของคนหมู่มาก

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

การที่นักเรียนสามารถทำกิจวัตรประจำวันของตนเองได้โดยไม่มีใครเตือน แสดงว่ามีคุณธรรมข้อใด

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

การรู้จักแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ เป็นคุณธรรมข้อใด

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ใครมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

หลักธรรมใดมีความสำคัญต่อการเรียนมากที่สุด

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

เมื่อบ้านของเพื่อนถูกน้ำท่วม นักเรียนทำอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นวัฒนธรรมการแสดงความเคารพของคนไทยเมื่อพบกัน

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดไม่เป็นการบำเพ็ญประโยชน์

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ทำไมเราจึงต้องทำความดี

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดคือคัมภีร์ของศาสนาคริสต์

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
20 ม.ค. 2553 SOPA201180 เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ป.2 10 ข้อ 16,716 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
13 ม.ค. 2553 SOPA101104 เรื่อง หลักธรรมค้ำจุนโลก ป.1 20 ข้อ 6,129 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 มี.ค. 2553 SOPB501925 เรื่อง ศาสนาในประเทศไทย ป.5 20 ข้อ 15,064 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
5 มี.ค. 2553 SOPA301745 เรื่อง แบบอย่างแห่งความดี ป.3 20 ข้อ 17,861 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 มี.ค. 2553 SOPB602117 เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ป.6 20 ข้อ 52,426 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ม.ค. 2553 SOPA201181 เรื่อง หลักธรรมค้ำจุนโลก ป.2 20 ข้อ 8,268 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ธ.ค. 2552 SOPB501002 เรื่อง หลักธรรมค้ำจุนโลก ป.5 ชุดที่1 15 ข้อ 11,468 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
13 ม.ค. 2553 SOPA101104 เรื่อง หลักธรรมค้ำจุนโลก ป.1 20 ข้อ 6,129 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
5 ต.ค. 2552 SOMA100705 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่20 20 ข้อ 9,856 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
24 มี.ค. 2553 SOPB602159 เรื่อง ศาสนากับการดำรงชีวิต ป.6 ชุดที่1 15 ข้อ 22,883 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน