ม.3

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MA313506

จำนวนข้อ

: 60 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 31 มี.ค. 61 เวลา 14:18 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/60
คำถาม :

สวนสนุกแห่งหนึ่งจัดกิจกรรมฉลองวันเด็ก โดยจะแจกของขวัญให้กับเด็กที่ยืนเข้าแถวรอเข้าสวนสนุกในวันนั้น โดยมีวิธีการแจกของขวัญแต่ละชนิดดังตารางต่อไปนี้ เด็กที่ยืนเข้าแถวทุกๆ คนที่เท่าไรที่จะได้รับของขวัญทั้งสามชนิด

2

ข้อที่ 2/60
คำถาม :

จำนวนเต็มที่น้อยที่สุด และมากกว่าผลลัพธ์ของ

3

ข้อที่ 3/60
คำถาม :

ถ้า 3a × 3b = 316    3a ÷ 3b = 312 แล้ว a ÷ b เท่ากับเท่าใด

4

ข้อที่ 4/60
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีอัตราส่วนความยาวของด้านทั้งสามเป็น 5 : 12 : 13 ถ้ารูปสามเหลี่ยมนี้มีพื้นที่ 270 ตารางเซนติเมตร แล้วข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

5

ข้อที่ 5/60
คำถาม :

ปริซึมมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาด 3 × 4 ตารางเซนติเมตร และมีความสูง 12 เซนติเมตร จะมีพื้นที่ผิวทั้งหมดกี่ตารางเซนติเมตร

6

ข้อที่ 6/60
คำถาม :

พีระมิดฐานสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีความยาวด้านเป็น 6, 8 และ 10 นิ้ว ถ้าพีระมิดนี้สูง 15 นิ้ว พีระมิดนี้มีปริมาตรเท่าใด

7

ข้อที่ 7/60
คำถาม :

ท่อระบายน้ำทรงกระบอกที่มีรัศมี 7 เมตร มีน้ำไหลเต็มท่อด้วยอัตราเร็ว 3 เมตรต่อวินาที ปริมาตรของน้ำไหลเต็มท่อที่ไหลออกมาในเวลา 10 นาทีเป็นเท่าใด

8

ข้อที่ 8/60
คำถาม :

จากรูป ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยที่ AE = 3EB และ BF = FC ถ้ารูปสี่เหลี่ยม DEBF มีพื้นที่ 150 ตารางเซนติเมตร แล้วรูปสี่เหลี่ยม ABCD มีพื้นที่เท่าใด

9

ข้อที่ 9/60
คำถาม :

แก้วทรงกรวยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของปากแก้วยาว 7 เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร แก้วใบนี้สามารถจุน้ำได้เท่าใด 

10

ข้อที่ 10/60
คำถาม :

กระถางปลูกต้นไม้ที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกผ่าครึ่งดังรูป ปากกระถางนี้มีความกว้าง 14 นิ้ว ยาว 22 นิ้ว ถ้าต้องการทาสีพื้นที่ผิวรอบนอกกระถางทั้งหมด พื้นที่ที่ต้องทาสีเป็นเท่าใด 

11

ข้อที่ 11/60
คำถาม :

กำหนดรูปเรขาคณิตสามมิติให้ดังนี้ พิจารณาภาพสองมิติที่กำหนดให้ข้อใดเป็นจริง

12

ข้อที่ 12/60
คำถาม :

กำหนดรูปเรขาคณิตสามมิติให้ ภาพสองมิติแสดงจำนวนลูกบาศก์ที่ได้จากการมอง ด้านหน้า หรือ ด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติคือข้อใด 

13

ข้อที่ 13/60
คำถาม :

ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า  แบ่งครึ่ง  ถ้า  เป็นมุมฉาก แล้ว ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

14

ข้อที่ 14/60
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน  ยาว 5 หน่วย  ยาว 13 หน่วย และ  ยาว 20 หน่วย พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นเท่าใด

15

ข้อที่ 15/60
คำถาม :

ให้รูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปต้นแบบ การแปลงในข้อใดต่อไปนี้ ไม่ทำให้เกิดภาพ 

16

ข้อที่ 16/60
คำถาม :

กำหนดให้ รูปสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับ รูปสามเหลี่ยม ADE ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

17

ข้อที่ 17/60
คำถาม :

กำหนด 4, 10, 18, 28, 40, 54, … เป็นแบบรูปของจำนวน โดย  พจน์ที่ 1 เป็น 4  พจน์ที่ 2 เป็น 10  พจน์ที่ 3 เป็น 18  พจน์ที่ 4 เป็น 28 …  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

18

ข้อที่ 18/60
คำถาม :

ถ้าผลบวกของจำนวนเต็มคู่สามจำนวนเรียงติดกันเป็น 210 จำนวนที่มากที่สุดเท่ากับเท่าใด

19

ข้อที่ 19/60
คำถาม :

แจนมีเงินจำนวนหนึ่ง เมื่อซื้อปากการาคา 30 บาท แล้วแจนเหลือเงินพอซื้อดินสอราคาแท่งละ 15 บาทได้มากที่สุด 4 แท่ง ถ้ากำหนดให้เงินที่แจนมีเป็นจำนวนเต็ม ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

20

ข้อที่ 20/60
คำถาม :

กราฟเส้นตรงของสมการในข้อใดไม่ผ่านจุด (-2, 5)

21

ข้อที่ 21/60
คำถาม :

ถ้าผลคูณของจำนวนสองจำนวนเท่ากับ 72 และผลหารของสองจำนวนนั้นเท่ากับ 2 ถ้า x และ y เป็นจำนวนที่สอดคล้องกับเงื่อนไขข้างต้น ข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นจริง

22

ข้อที่ 22/60
คำถาม :

ถ้า (a, b) เป็นคำตอบของระบบสมการ 2x + 2y = 6  x – 2y = -12  แล้ว (a, b) จะเป็นคำตอบของสมการในข้อใด

23

ข้อที่ 23/60
คำถาม :

ชมรมรักสุขภาพมีจำนวนสมาชิกผู้ชายเป็น 70% และสมาชิกผู้หญิง 30% ถ้าอายุเฉลี่ยของสมาชิกผู้หญิงเป็น 45 ปี และอายุเฉลี่ยของสมาชิกผู้ชายเป็น 50 ปี แล้วอายุเฉลี่ยของสมาชิกทั้งหมดของชมรมรักสุขภาพนี้เป็นเท่าใด

24

ข้อที่ 24/60
คำถาม :

มีจำนวนสองหลักกี่จำนวนที่ผลรวมของเลขโดดเท่ากับ 5

25

ข้อที่ 25/60
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งมีลูกปิงปองสีขาว 5 ลูก และสีส้ม 4 ลูก ถ้าสุ่มหยิบลูกปิงปอง 2 ลูกออกมาพร้อมกัน แล้วความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกปิงปองสีขาว 1 ลูก และสีส้ม 1 ลูก เป็นเท่าใด

26

ข้อที่ 26/60
คำถาม :

พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม ABED คิดเป็น 80% ของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ABCD ถ้า  ยาว 9 เซนติเมตร แล้ว  ยาวเท่าใด

27

ข้อที่ 27/60
คำถาม :

เจนมีน้องชายฝาแฝด ซึ่งฝาแฝดมีอายุมากกว่า 7 ปี ผลรวมของอายุของพี่น้องทั้งสามคนเท่ากับ 27 ปี แล้วเจนมีอายุกี่ปี (อายุของทั้งสามคนเป็นจำนวนเต็ม)

28

ข้อที่ 28/60
คำถาม :

นำเลขโดด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 เติมลงใน  โดยใช้เลขโดดไม่ซ้ำกัน และทำให้ผลบวกของเลขโดดที่อยู่บนแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมมีค่าเท่ากัน แล้วผลบวกของของเลขโดดแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมมีค่าน้อยที่สุดเท่าไร

29

ข้อที่ 29/60
คำถาม :

เมื่อนำรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีความยาวด้านละ 1 หน่วย มาเรียงต่อกันดังรูป จะมีรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าทั้งหมดกี่รูป

30

ข้อที่ 30/60
คำถาม :

ถ้าทอดลูกเต๋า 3 ลูกพร้อมกัน ความน่าจะเป็นที่ผลรวมของแต้มของลูกเต๋ามากว่า 16 เป็นเท่าใด (ตอบค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง)

31

ข้อที่ 31/60
คำถาม :

สวนสนุกแห่งหนึ่งจัดกิจกรรมฉลองวันเด็ก โดยจะแจกของขวัญให้กับเด็กที่ยืนเข้าแถวรอเข้าสวนสนุกในวันนั้น โดยมีวิธีการแจกของขวัญแต่ละชนิดดังตารางต่อไปนี้ เด็กที่ยืนเข้าแถวทุกๆ คนที่เท่าไรที่จะได้รับของขวัญทั้งสามชนิด

32

ข้อที่ 32/60
คำถาม :

จำนวนเต็มที่น้อยที่สุด และมากกว่าผลลัพธ์ของ

33

ข้อที่ 33/60
คำถาม :

ถ้า 3a × 3b = 316    3a ÷ 3b = 312 แล้ว a ÷ b เท่ากับเท่าใด

34

ข้อที่ 34/60
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีอัตราส่วนความยาวของด้านทั้งสามเป็น 5 : 12 : 13 ถ้ารูปสามเหลี่ยมนี้มีพื้นที่ 270 ตารางเซนติเมตร แล้วข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

35

ข้อที่ 35/60
คำถาม :

ปริซึมมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาด 3 × 4 ตารางเซนติเมตร และมีความสูง 12 เซนติเมตร จะมีพื้นที่ผิวทั้งหมดกี่ตารางเซนติเมตร

36

ข้อที่ 36/60
คำถาม :

พีระมิดฐานสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีความยาวด้านเป็น 6, 8 และ 10 นิ้ว ถ้าพีระมิดนี้สูง 15 นิ้ว พีระมิดนี้มีปริมาตรเท่าใด

37

ข้อที่ 37/60
คำถาม :

ท่อระบายน้ำทรงกระบอกที่มีรัศมี 7 เมตร มีน้ำไหลเต็มท่อด้วยอัตราเร็ว 3 เมตรต่อวินาที ปริมาตรของน้ำไหลเต็มท่อที่ไหลออกมาในเวลา 10 นาทีเป็นเท่าใด

38

ข้อที่ 38/60
คำถาม :

จากรูป ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยที่ AE = 3EB และ BF = FC ถ้ารูปสี่เหลี่ยม DEBF มีพื้นที่ 150 ตารางเซนติเมตร แล้วรูปสี่เหลี่ยม ABCD มีพื้นที่เท่าใด

39

ข้อที่ 39/60
คำถาม :

แก้วทรงกรวยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของปากแก้วยาว 7 เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร แก้วใบนี้สามารถจุน้ำได้เท่าใด 

40

ข้อที่ 40/60
คำถาม :

กระถางปลูกต้นไม้ที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกผ่าครึ่งดังรูป ปากกระถางนี้มีความกว้าง 14 นิ้ว ยาว 22 นิ้ว ถ้าต้องการทาสีพื้นที่ผิวรอบนอกกระถางทั้งหมด พื้นที่ที่ต้องทาสีเป็นเท่าใด 

41

ข้อที่ 41/60
คำถาม :

กำหนดรูปเรขาคณิตสามมิติให้ดังนี้ พิจารณาภาพสองมิติที่กำหนดให้ข้อใดเป็นจริง

42

ข้อที่ 42/60
คำถาม :

กำหนดรูปเรขาคณิตสามมิติให้ ภาพสองมิติแสดงจำนวนลูกบาศก์ที่ได้จากการมอง ด้านหน้า หรือ ด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติคือข้อใด 

43

ข้อที่ 43/60
คำถาม :

ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า  แบ่งครึ่ง  ถ้า  เป็นมุมฉาก แล้ว ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

44

ข้อที่ 44/60
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน  ยาว 5 หน่วย  ยาว 13 หน่วย และ  ยาว 20 หน่วย พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นเท่าใด

45

ข้อที่ 45/60
คำถาม :

ให้รูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปต้นแบบ การแปลงในข้อใดต่อไปนี้ ไม่ทำให้เกิดภาพ 

46

ข้อที่ 46/60
คำถาม :

กำหนดให้ รูปสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับ รูปสามเหลี่ยม ADE ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

47

ข้อที่ 47/60
คำถาม :

กำหนด 4, 10, 18, 28, 40, 54, … เป็นแบบรูปของจำนวน โดย  พจน์ที่ 1 เป็น 4  พจน์ที่ 2 เป็น 10  พจน์ที่ 3 เป็น 18  พจน์ที่ 4 เป็น 28 …  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

48

ข้อที่ 48/60
คำถาม :

ถ้าผลบวกของจำนวนเต็มคู่สามจำนวนเรียงติดกันเป็น 210 จำนวนที่มากที่สุดเท่ากับเท่าใด

49

ข้อที่ 49/60
คำถาม :

แจนมีเงินจำนวนหนึ่ง เมื่อซื้อปากการาคา 30 บาท แล้วแจนเหลือเงินพอซื้อดินสอราคาแท่งละ 15 บาทได้มากที่สุด 4 แท่ง ถ้ากำหนดให้เงินที่แจนมีเป็นจำนวนเต็ม ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

50

ข้อที่ 50/60
คำถาม :

กราฟเส้นตรงของสมการในข้อใดไม่ผ่านจุด (-2, 5)

51

ข้อที่ 51/60
คำถาม :

ถ้าผลคูณของจำนวนสองจำนวนเท่ากับ 72 และผลหารของสองจำนวนนั้นเท่ากับ 2 ถ้า x และ y เป็นจำนวนที่สอดคล้องกับเงื่อนไขข้างต้น ข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นจริง

52

ข้อที่ 52/60
คำถาม :

ถ้า (a, b) เป็นคำตอบของระบบสมการ 2x + 2y = 6  x – 2y = -12  แล้ว (a, b) จะเป็นคำตอบของสมการในข้อใด

53

ข้อที่ 53/60
คำถาม :

ชมรมรักสุขภาพมีจำนวนสมาชิกผู้ชายเป็น 70% และสมาชิกผู้หญิง 30% ถ้าอายุเฉลี่ยของสมาชิกผู้หญิงเป็น 45 ปี และอายุเฉลี่ยของสมาชิกผู้ชายเป็น 50 ปี แล้วอายุเฉลี่ยของสมาชิกทั้งหมดของชมรมรักสุขภาพนี้เป็นเท่าใด

54

ข้อที่ 54/60
คำถาม :

มีจำนวนสองหลักกี่จำนวนที่ผลรวมของเลขโดดเท่ากับ 5

55

ข้อที่ 55/60
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งมีลูกปิงปองสีขาว 5 ลูก และสีส้ม 4 ลูก ถ้าสุ่มหยิบลูกปิงปอง 2 ลูกออกมาพร้อมกัน แล้วความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกปิงปองสีขาว 1 ลูก และสีส้ม 1 ลูก เป็นเท่าใด

56

ข้อที่ 56/60
คำถาม :

พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม ABED คิดเป็น 80% ของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ABCD ถ้า  ยาว 9 เซนติเมตร แล้ว  ยาวเท่าใด

57

ข้อที่ 57/60
คำถาม :

เจนมีน้องชายฝาแฝด ซึ่งฝาแฝดมีอายุมากกว่า 7 ปี ผลรวมของอายุของพี่น้องทั้งสามคนเท่ากับ 27 ปี แล้วเจนมีอายุกี่ปี (อายุของทั้งสามคนเป็นจำนวนเต็ม)

58

ข้อที่ 58/60
คำถาม :

นำเลขโดด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 เติมลงใน  โดยใช้เลขโดดไม่ซ้ำกัน และทำให้ผลบวกของเลขโดดที่อยู่บนแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมมีค่าเท่ากัน แล้วผลบวกของของเลขโดดแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมมีค่าน้อยที่สุดเท่าไร

59

ข้อที่ 59/60
คำถาม :

เมื่อนำรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีความยาวด้านละ 1 หน่วย มาเรียงต่อกันดังรูป จะมีรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าทั้งหมดกี่รูป

60

ข้อที่ 60/60
คำถาม :

ถ้าทอดลูกเต๋า 3 ลูกพร้อมกัน ความน่าจะเป็นที่ผลรวมของแต้มของลูกเต๋ามากว่า 16 เป็นเท่าใด (ตอบค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง)

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน